اثربخشی مقررات تفصیلی-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

این نظریه به پویایی ماده در ساختمان اعتقاد دارد تمامی عناصری که بعداز احداث بنا به آن افزوده شده اند باید حذف شوند وبنا به شکل اولیه برگردانده شود وهرگاه بناها دراثر تخریب ناشی از عوامل یا خواست های انسانی بخشی از پیکرد خودرا از دست بدهند و حتی زمانی که در وحدت کالبدی خود نیز تکمیل نشده باشند ودر اصل ساختمان بنا ناتمام باشد مرمت کننده باید بنارا تکمیل کند وآن را به صورت اولیه در آورد (فلامکی ، 1380 : 13 ).

به عبارت دیگر به بهانه حذف الحاقات زائد به مرمتگر این اجازه را می دهد که بسیاری از آثار تاریخی را که به هرحال بخشی از تاریخ بنا از بین ببرد و به نوعی بازسازی ویا به پاکسازی دست زند. امروزه روش لودو در امر مرمت مورد تایید است. وی حق بزرگی را به تاریخ مرمت ومعماری دارد. دیدگاه ویوله لودو چنین است : مرمت کننده موظف است با قرار دادن خود به جای معماری اصلی و شناخت آنچه او می توانسته بسازد با استفاده از مدارک، بنا را عینا” در شکل اصیل آن بازسازی کند. با بکارگیری چنین طرز فکری بود که بسیاری از بناهای با ارزش آن دوران، نظیر کلیسای نتردام پاریس،  امروزه بدست ما رسیده است ( رسولی ، 1376 : 322).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد