استفاده از مدل فازی – ANP در بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-1-   مرحله کشف، شناسایی و دسته بندی معیار ها، زیر معیار ها و جایگزین ها

در این بخش باید دست کم یک نفر را که دارای سوابق علمی و پژوهشی در زمینه هدف و مسلط به روش تحقیق باشد برای شناسایی، کشف و دسته بندی معیار ها، زیر معیار ها و جایگزین ها به کار گرفته شود. این فرد باید با استفاده از دانش خویش، انجام مطالعات تکمیلی، تحقیقات میدانی و مصاحبه اقدامات لازم را در این زمینه به انجام رساند و در نهایت مجموعه معیار ها و جایگزین ها مرتبط با هدف را گرد آوری و به صورت دقیق وقابل توجیه دسته بندی و در نهایت تعریف نماید.

1-1-2-     مرحله ترکیب ضریب اهمیت گزینه ها

مرحله آزمایش سازگاری

مقایسه دو گزینه شاید امری ساده باشد، اما وقتی که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاریمقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کار گیری نرخ سازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 10/0 باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر این صورت در مقایسه ها باید تجدید نظر شود.

 

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مهمترین معیار در مکانیابی بهینه پارکینگهای طبقاتی کدام موارد است ؟
  2. با استفاده از مدل ANP فازی برای منطقه مورد مطالعه چه تعداد گزینه بدست می­آید.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS با فرمت ورد