استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی در محیط GIS-دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تغییرات یک سیستم از تأثیرات محیط در کلیت و اجزاء سیستم حاصل می‌گردد یعنی هر تغییری که در روابط سیستم با محیطش به وجود آید، ابتدا اجزاء وعناصر سیستم را تحت تأثیر قرار داده و پس از طریق کلیت سیستم، همه اجزاء وعناصر سیستم از تغییرات حاصل تأثیر می‌پذیرند. شهر یک سیستم باز به شمار می‌آید. با توجه به ارتباط متقابل و وابستگی اجزاء و عناصر آن مکان یابی کاربری های شهری نیز در بر گیرنده تمامی عوامل موجود در یک شهر می‌باشد. مکان یابی بهینه کاربری ها به معنای بررسی وضعیت موجود کلیه عوامل شهری و بررسی وضعیت آنان در صورت بروز مشکل در سیستم شهری می باشد. برای تعیین مکان های بهینه جهت پارکینگ‌های طبقاتی در سیستم شهری برخی از عناصر سیستم به عنوان شاخص هایی مورد مطالعه قرار گرفت. این شاخص های به کار رفته در مطالعه مکان یابی بهینه پارکینگ‌ عبارتند از: تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، دسترسی بر اساس عرض معابر، قیمت زمین، ، تقاضای پارکینگ، عرضه پارکینگ، مساحت، تعداد خودرو.

با توجه به اینکه پروژه هایی که در GIS اجرا می‌شوند، بایستی دارای سیستم پشتیبانی اطلاعاتی قوی باشند، جمع آوری داده های اطلاعاتی در تحلیل های سیستم اطلاعات جغرافیایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای هر شاخصی که جهت مطالعه در این پایان نامه انتخاب شد، فرآیند طولانی و طاقت فرسایی طی شد تا داده های تکمیلی آن در بخش Table نرم افزار GIS وارد شده و تجزیه و تحلیل شوند. بخشی از داده ها از مرکز آمار ایران خریداری و بخشی دیگر از نقشه کاربری اراضی شهر به دست آمد. پس از ایجاد لایه های اطلاعاتی برای شاخص ها (تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، دسترسی بر اساس عرض معابر، قیمت زمین، ، تقاضای پارکینگ، عرضه پارکینگ، مساحت، تعداد خودرو.)، هر شاخص بر مبنای ارزش های 1 ( ارزش برابر یا حداقل )، 3، 5، 7، 9 ( ارزش حداکثر ) ارزش گذاری شده و در روش تحلیل شبکه به کار برده شد. سپس لایه تعیین سازگاری و همجواری کاربری ها با توجه به مسئله پارکینگ بررسی شدند. در مرحله بعدی پژوهش، 9 شاخص در نظر گرفته شده با روش تحلیل شبکه­ای تحلیل شدند. در این فرآیند شاخص های وزن داده شده و طبقه بندی شد. در نهایت نقشه مکان های بهینه بر مبنای وزن به دست آمده از هر معیار در فرآیند تحلیل شبکه به دست آمد.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مهمترین معیار در مکانیابی بهینه پارکینگهای طبقاتی کدام موارد است ؟
  2. با استفاده از مدل ANP فازی برای منطقه مورد مطالعه چه تعداد گزینه بدست می­آید.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS با فرمت ورد