استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی در محیط GIS-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-  اثبات فرضیه­ها

فرضیه اول: به نظر می رسد با استفاده از معیار و زیر معیار های مورد استفاده در مدل  ANP   پیش  از سه گزینه بهینه جهت تعیین مکان پارکینگ­های طبقاتی مشخص می­شود.

در این پژوهش ابتدا لایه­های مورد نیاز برای مکانیابی پارکینگ طبقاتی تهیه شدند و از طریق نرم افزار Super disicion  اقدام به وزندهی لایه­ها از طریق روش تحلیل شبکه شد و پس از آن لایه­ها برای فازی شدن به فرمت نرم افزار Idrisi 17   تبدیل شدند و در این نرم افزار تمامی لایه­ها فازی شدند و نتیجه در محیط  نرم افزار Arc GIS  به نقشه نهایی تبدیل شد و با توجه به نقشه نهایی مکانیابی پارکینگ طبقاتی که به دست آمد از مساحت منطقه مورد مطالعه حدود 63/19 هکتار به مکان مستعد و بهینه برای احداث برای احداث پارکینگ طبقاتی شناسایی شد که البته با توجه به پیچیدگیهای مسائل و فرایندهای شهری باید عوامل دیگری از قبیل قانون و مقررات اداری و مسئله مالکیتهای خصوصی شهری در نظر گرفته شود تا در طی این فرایند مشکلات قانونی به وجود نیاید که به این ترتیب با توجه به نقشه شماره(5-9) و جدول (5-10) فرضیه اول اثبات می­شود.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مهمترین معیار در مکانیابی بهینه پارکینگهای طبقاتی کدام موارد است ؟
  2. با استفاده از مدل ANP فازی برای منطقه مورد مطالعه چه تعداد گزینه بدست می­آید.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS با فرمت ورد