بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی-دانلود پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

ساماندهی فضایی : از واژه سازمان فضایی (spatial organization) اخذ شده و از بعد لفظی همان گونه که مفهوم می شود به معنای سامان دادن مجدد به سازمان فضایی است . در تعریف سازمان فضایی می توان گفت ؛ ترتیب و نحوه پراکنش هر یک از عناصر نقاط ، خطوط ، سطوح و قلمروها در ظرف فضا و در راستای عملکرد عمومی آن می باشد بنا بر این در مقام تعریف ساماندهی می توان گفت ؛ دخالت آگاهانه و ارادی مبتنی بر برنامه به منظور سازگاری و انتظام مجدد از پراکنش و پیوند جمعیت ، امکانات ، ارتباطات و سطوح در قالب آرایش بهینه و فرایندی متعادل و موزون در بستر زمان است . ( رضوانی ، 1383: 173)

روستای جدید : آبادی یا سکونتگاهی غیر شهری که بر اساس تحول و دگرگونی طبیعی یا مصنوعی شرایط زیستی ، به عنوان نمونه به واسطه اجرای برنامه های رشد و توسعه یا بازسازی و نوسازی ، مثلا بعد از وقوع سوانح طبیعی ، جنگ ، یا به دلایل نظامی و مانند آن ، در جای خود و یا محل دیگری بر اساس طرح و الگوی از پیش تعیین شده و معمولا با تغییر عملکردی ، از نو شکل می گیرد . بر این اساس ، روستاهای نو بنیاد ، روستاهای در حال گذار ، روستاهای با عملکرد متحول و نوین و همچنین شهرکها و مجتمع های زیستی حاصل از ادغام روستاهای کوچک می توانند جزء این گروه از روستاها به شمار آیند . علاوه بر این ، در مواردی روستاهای جدید ممکن است بر اساس طرح و نقشه قبلی و با عملکردهای اجتماعی – اقتصادی ویژه ، به منظور اسکان عده ای از ساکنان پیشین روستاهای مجاور و یا اسکان گروههای کوچرو ، در محلی بکر برپا گردد . ( سعیدی ، 1388: 24)

نظام استقرار : الگوی فضایی مکانهای استقرار سکونتگاهی ، با توجه به قانونمندیهای معین محیطی و اجتماعی – اقتصادی موثر در تعیین روابط و مناسبات فضایی و جایگاه سلسله مراتبی هر یک از سکونتگاهها . در همین ارتباط نظام استقرار مبین نحوه جایگزینی و استقرار افراد وگروههای انسانی در مکان معین به منظور برآوردن نیازهای بنیادین خویش است .

( همان )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده است؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی  با فرمت ورد