پایان نامه رشته جغرافیا-نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اولگی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و مناسب ترین جهت ساختمان برای چهار منطقه اقلیمی آمریکا تعیین گردیده است که می تواند در مناطق مشابه از نظر شرایط اقلیمی و عرض جغرافیایی مورد استفاده قرار گیرد.

در این زمینه، یکی از مسائل مهم مربوط به شهرسازی، جهت قرار گیری خانه یا رون است. این به آب و هوا، طرز تابش، جهت وزش و مکان قرار گیری و جنس زمین مربوط می شود. معماران ایرانی برای این کار از شکل شش ضلعی استفاده می کرده اند. در معماری سنتی رون در شهرسازی ابران بخصوص در شهرهای بزرگ بسیار مورد توجه بوده است و بی توجهی به آن حوادثی از قبیل نارسایی تهویه و شیوع بیماریهای خطرناک را ببار می آورده است. بنا به گفته پیرنیا، ” رون ” در اصطلاح معماری به معنی جهت است و در ساخت شهرها و جهت بنا از سه رون راسته، اصفهانی و کرمانی استفاده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد