پایان نامه رشته جغرافیا-ضوابط ارتفاعی اصفهان بر بهسازی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی 2: مانند الگوی 1، با این اختلاف که، ساختمان تمام عرض زمین را اشغال کرده است.

این الگو نیز ساختمانی دو طرفه محسوب می شود. در این حالت، به دلیل مشترک بودن دیوارهای شرقی و غربی ساختمانهای مجاور هم، از تابش شدیدترین آفتاب تابستانی بر سطوح خارجی ساختمان جلوگیری می شود. مساحت سطح خارجی این الگو کمتر از الگوی قبلی است و بافت متراکمی بوجود نمی آورد ( کسمایی، 1369 : 104 ).

الگوی 3 : ساختمان در منتهی الیه قسمت شمالی زمین قرار گرفته و تمام عرض آن را اشغال کرده است.

این الگو در مجموعه های ساختمانی یک طرفه در می آید که فقط یک نمای اصلی دارد. نسبت سطح به حجم این الگو مانند الگوی قبلی است. به دلیل وجود یک نمای اصلی، کنترل تابش آفتاب به ساختمان براحتی امکان پذیر است. و می توان در رابطه با نورگیری و کنترل تابش آفتاب مناسب ترین جهت استقرار چنین ساختمانی را بسادگی تعیین نمود ( کسمایی، 1369 : 105 ).

الگوی 4 : ساختمان مانند حالت قبل در منتهی الیه شمالی قطعه قرار دارد، با این تفاوت که در این الگو حیاط کوچکی در قسمت شمالی ساختمان پیش بینی شده است. نسبت سطح به حجم این الگو کمی بیشتر از الگوی قبلی است ( همان : 105 ).

الگوی 5 : ساختمان ” L ” شکل، در این نمونه، ساختمان دو ضلع عمود بر هم قطعه زمین را اشغال کرده و دارای دو نمای عمود بر هم است ( کسمایی، 1369 : 106 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد