نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده -دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

این نکته در اقلیم گرم و خشک متفاوت است. به طوریکه بافت شهرها و روستاها بسته و فشرده می باشد تا هرچه بیشتر از تابش خورشید در امان باشند. بنابراین در اقلیم گرم و خشک بهترین فرم ساختمان فرمی است که کمترین مقدار حرارت (کالری) را در زمستان از دست بدهد و در تابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از آفتاب و محیط اطراف دریافت کند. در هر صورت بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، کاهش اتلاف حرارت ساختمان و جلوگیری از تاثیر هوای گرم خارج و تابش شدید آفتاب بر ساختمان از اهداف عمده طراحی اقلیمی در این پهنه است. در نتیجه عدم سایه اندازی پلاک ها در این اقلیم  از اهمیت خاصی برخوردار است.

3-3-1-1-4- توپوگرافی و شیب زمین

یکی دیگر از عوامل طبیعی موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، توپوگرافی و شیب زمین محل استقرار ساختمان می باشد. به طور کلی از نظر عملی در زمینه تاثیرتوپوگرافی و شیب زمین بر ارتفاع پذیری ساختمانها سه وضعیت می توان تصور نمود.

وضعیت اول، وضعیتی است که در آن هیچگونه اختلاف ارتفاع طبیعی و شیبی بین ساختمانها وجود ندارد. در این وضعیت سایه ساختمانها برابر با ارتفاع ساختمانها است.

وضعیت دوم و سوم وضعیتی است که در آن اختلاف ارتفاع طبیعی و شیبی بین ساختمانها وجود دارد. در این وضعیت توپوگرافی و شیب زمین بر طول سایه اندازی ساختمانها تاثیر می گذارد. در این حالت، سایه ساختمانها برابر با ارتفاع ساختمانها به اضافه و یا منهای اختلاف ارتفاع دو ساختمان سایه انداز و ساختمان سایه پذیر است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد