بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در وضعیت دوم، ارتفاع طبیعی ساختمانهای جنوبی بیشتر از ساختمانهای شمالی است. یعنی ساختمانهای جنوبی در موضع بلندتری از ساختمانهای شمالی قرار دارند که اصطلاحا وضعیتی است که به آن شيب منفی (پشت به آفتاب – سايه) می گویند. در این وضعیت طول سایه ساختمان جنوبی برابر با ارتفاع ساختمان جنوبی باضافه اختلاف ارتفاع طبیعی دو ساختمان شمالی و جنوبی است .

در وضعیت سوم، ارتفاع طبیعی ساختمانهای جنوبی کمتر از ساختمانهای شمالی است. یعنی ساختمانهای جنوبی در موضع کوتاهتری از ساختمانهای شمالی قرار دارند که اصطلاحا وضعیتی است که به آن شيب مثبت ( رو به آفتاب – آفتاب گيری ) می گویند . در این وضعیت طول سایه ساختمان جنوبی برابر با ارتفاع ساختمان جنوبی منهای اختلاف ارتفاع طبیعی دو ساختمان شمالی و جنوبی است .

تعیین شیب زمین با استفاده از کدهای ارتفاعی مقدور می باشد. بنابراین یکی از متغیرهای موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها را می توان کدهای ارتفاعی طبقه همکف بیان نمود. اگر دو ساختمان در جهت شمالی – جنوبی در امتداد هم قرار گیرند ولی دارای شیب متفاوت باشند، می تواند بر طول سایه بناها بر یکدیگر تاثیر داشته باشد زیر اگر پلاکی دارای کد ارتفاعی کمتری نسبت به پلاک شمالی خود باشد، طول سایه آن کمتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد