ضوابط ارتفاعی اصفهان در بافتهای فرسوده -پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از مباحثی که می تواند باعث عدم ترغیب جمعیت به بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده شهری ضوابط و مقررات محدوده کننده ارتفاع پذیری ساختمانها می باشد. در نتیجه با توجه به اهمیت ارتفاع پذیری ساختمانها در فراهم سازی بستر توسعه درونزای شهری، دراین فصل، ابتدا روشهای تعیین ارتفاع ساختمانها معرفی می شوند و در ادامه به بررسی عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری می پردازد تا مشخص گردد چه مولفه هایی در این زمینه دخیل هستند تا بتوان به طور اخص در فصول بعدی موضوع را در مورد شهر اصفهان ادامه داد.

 

 

 

3-2 – روشهای تعیین ارتفاع

در شهرسازی روشهای گوناگونی برای تعیین و کنترل ارتفاع ساختمانهای بلند در نواحی شهر وجود دارد. مهمترین این روشها چند ضابطه زیر است :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد