ضوابط ارتفاعی اصفهان بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها

هدف ضوابط و مقررات ارتفاعی ساختمانها کمک به ارتقای کیفیت آسایش و بهداشت محیط واحدهای مسکونی است. بدین منظور، توجه به عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها ضروری است. عوامل و مولفه های ضروری موثر بر ارتفاع ساختمانها را می توان به دو دسته عوامل و مولفه های عام و کلی و عوامل و مولفه های خاص تقسیم بندی نمود. در واقع هماهنگ نمودن محیط زیست مسکونی با شرایط اقلیمی – محیطی حاکم بر آن اولین قدم محسوب می شود و یا به عبارتی شرط لازم برای بهره گیری از شرایط طبیعی هماهنگی و انطباق ساختمانها با شرایط اقلیمی – محیطی محل و مولفه های و عوامل خاص آن است.

 

3-3-1- عوامل و مولفه های عام و کلی

به طورکلی توجه به عوامل و مولفه های عام و کلی موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها اولین گام در هر گونه توسعه شهری و مسکونی محسوب می شود . این عوامل ومولفه ها، که هماهنگی بین محیط زیست زندگی شهری با شرایط اقلیمی – محیطی حاکم بر محل ساختمان را بر عهده دارند، ضوابط و مقررات شهرسازی عام و کلی طرح تفصیلی شهر را شامل می شوند و شرط لازم و اولیه برای ایجاد محیط های مسکونی مطلوب بشمار می روند. این دسته عوامل و مولفه ها دربردارنده متغیرها و عناصری هستند که هم از اقلیم و طبیعت فیزیکی یک منطقه ناشی می شوند وهم از مقررات شهرسازی طرح تفصیلی شهر منتج می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد