بهبود شرايط كار، زندگي، توليد، ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعيت اجتماعي مردم-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– احساس خود تعیینی[1]

خود تعیینی به معني احساس داشتن حق انتخاب در انجام وظايف شخصي است. چنین اشخاصی خود را  افرادي ایجادگر و خودآغاز مي‌بينند و مي‌توانند به ميل خود اقدامات ابتكاري انجام دهند، تصميم‌هاي مستقل بگيرند و افكار جديد را به آزمون بگذارند. (Vogt & Murrell, 1990: 18)

1-5-6- احساس تأثيرگذار بودن[2]

افراد توانمند احساس كنترل شخصي بر نتايج دارند. آنان بر اين باورند كه مي‌توانند با تأثيرگذاري بر محيطي كه در آن كار می‌کنند، تغيير ايجاد كنند (Dover. 1999: 24).

1-5-7- احساس داشتن اعتماد به ديگران[3]

افراد توانمند احساس مي‌كنند كه با آنان منصفانه رفتار خواهد شد. آن‌ها اطمينان دارند كه نتیجه‌ی نهايي كارهايشان، نه آسيب و زيان، كه عدالت خواهد بود. به‌بیان‌دیگر، اين اعتماد به معني داشتن احساس امنيت شخصي است (Mishra. 1992: 65. ).

1-6- ضرورت انجام پژوهش

در عصر ما تعاون يك اهرم مناسب براي توسعه‌ی اقتصادي است كه می‌تواند همگام با سیاست‌های دولت در بهبود شرايط كار، زندگي، توليد، ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعيت اجتماعي مردم مؤثر باشد. در بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی توجه به خود روستاییان و برنامه‌های موردنظرشان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این برنامه‌های تشکیل تعاونی‌های تولیدی می‌باشد که نقش مهم و بسزایی در توسعه روستایی دارد. تعاونی‌های تولیدی به‌عنوان ابزاری برای فعالیت مشترک روستاییان جهت رسیدن به اهداف موردنظر، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، تولیدات روستایی و…نقش    تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند. لذا تشکیل تعاونی‌های تولید به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف موردنظر است؛ که عواملی در ایجاد تعاونی‌ها دخیل هستند. در این میان نقش افراد و ویژگی‌های روانشناختی آن‌ها حائز اهمیت می‌باشد. از این‌ رو توانمندسازی روانشناختی به‌عنوان یک امر مهم می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تشکیل تعاونی‌های تولیدی در روستا داشته باشد. ضرورت امر ایجاب می‌کند تا به بررسی این عامل در تشکیل تعاونی‌ها پرداخته شود.

[1] – Sense of self determination

[2] – Feel the impact of

[3] – Sense of trust in others

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی رابطه وجود دارد؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی رابطه وجود دارد؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید رابطه وجود دارد؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی رابطه وجود دارد؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید رابطه وجود دارد؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی رابطه وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی  با فرمت ورد