بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: پيشينه تحقيق

قديمي ترين و بيشترين مقالات و ادبيات موجود درباره شهر و برنامه ريزي شهري مربوط به كالبد و سيستم كالبدي شهر است. طراحي كاهون در 2670سال ق.م در مصر و شهر بابل در 670 ق.م . در عراق و ميلتوس در479 ق.م در يونان از قديمي ترين شهر هاي ساخت دست بشر بر اساس يك سيستم كالبدي است(كامروا،11:1384).

مهمترين نظريه هاي رشد كالبدي شهر را نظريه هاي رفتار انساني ، تئوري اقتصادي ، تئوري تاثير وسايط نقليه خطوط ارتباطي در توسعه شهرها، تئوري كوئين لينچ  و لويد رودوين تشكيل مي دهند. اين تئوري ها در شرايط و زمانهاي مختلفي توسط افرادي مطرح شده اند كه هر كدام سعي در تبيين و تحليل چگونگي رشد كالبدي شهرها از زواياي مختلفي را داشته اند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و از دهه 1950 به بعد، به طور کلی در سطح جهان اختیارات وسیعی در زمینه تهیه طرح های توسعه شهری و منطقه ای به مقامات اداری ، محلی داده شد و مشخصه مشترک تمرکز زدایی اداری را در امور تهیه طرح های توسعه شهری در کشورهای جهان به روش های مختلف عملی ساخته است( مهندسین مشاور شارمند،27:1379).

«ارنست برگس» الگوي دواير متحد المركز را در روند توسعه فضايي و كالبدي شهر ارايه نمود. وي به رقابت و همسازي در سازمان اكولوژي شهر و توزيع و تراكم جمعيت ناشي از آن تاكيد خاصي داشت. نظريه او مبتني بر بوم شناختي اجتماعي است و وجه بارز آن، اعتقاد به اين نكته است كه در توسعه فيزيكي شهر فرايند پخشايشي كاربريها روي مي دهد و در نتيجه افراد و گروهها جابجا مي شود(برگس ،1955 ،145).

پس از برگس «همر هويت» بیان کرد استقرار مساکن انسانی به تبع شرایط اقتصادی گروههای اجتماعی در جهت و سمت معینی از شهر شکل می گیرد، آنجا که عوارض نابهنجار جغرافیایی وجود ندارد و فضاهای باز و شرایط زیست محیطی مناسب و افق های آرام بخش طبیعی را با چشم اندازهای زیبا بتوان در اختیار طبقه مرفه جامعه گذاشت (فرید،1383: 145).

جبارنیا و همکاران(1371)، در طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد، در سال 1371 درباره ساماندهی، کمبود فضاهای خدماتی، درمانی، فضاهای سبز و ورزشی، بازدهی کم اقتصادی کارگاهها و فعالیت های اقتصادی در بافت قدیم شهر یزد را از یک طرف و استقرار اقشار مهاجر روستایی، جنگ زدگان و مهاجران افغانی و عراقی را از طرف دیگر، دلایل رکود بافت قدیم شهر یزد معرفی کرده اند.

پورمحمدی و همکاران(1387)، ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان را با با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 13 84-1355انجام دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد چگونه دوران نوین داده های سنجش از دور و شیوه های مناسبتر برای شناخت، مدل سازی، پیش بینی و نمایش دینامیسم های زمانی و فضایی _کالبدی گسترش شهر در مقیاس های متفاوت راجازه می دهند. همچنین آنها همبستگی، شدت، وسعت و مکانیزم تبدیل و تغییر کاربری اراضی شهری شهر زنجان را به عنوان برآیند و تجسم گسترش فضایی _ کالبدی آن دادند. بر این اساس مشخص شد که در چه ابعاد و مقیاسی کاربری شهری به ترتیب شدت عمل، کاربری های ارضی دیم، بایر، باغ و اراضی کشت آبی پیرامون خود را تحت گسترش فضایی_کالبدی خود قرار داده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازيابي ارزش‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و ارتقاء هويت شهري.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. حمایت، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله با فرمت ورد