تحلیل نگرشی نظری بر اتحادیه اروپا-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • اولی ویور[1] اظهار می‌دارد که: می‌توان امنیت را در تئوری زبان شناسی، یک «حرکت زبان» خواند، یعنی حرکت زبان و بیان مطلب کسی که حرف می‌زند گویای این است که امنیت چیست؟ نماینده دولت با بیان کلمه امنیت در هر مورد خاص قضیه را وارد حوزه ویژه‌ای می‌نماید و مدعی حقوق خاصی برای توسل به شیوه‌های لازم جهت ممانعت از تحول می‌شود.
  • اقبال الرحمن[2] معتقد است که امنیت هر ملت دربرگیرنده وحدت سرزمین، ثبات رژیم، درک شناخت ستیز، منابع ملی و بین‌المللی و تأمین و حفظ حیات ساکنین در برابر تهدید عملی و یا موقعیتی است. به هر طریق به مسیر زندگی آنان لطمه وارد می‌سازد.
  • آرنولد ولفر[3] بیان داشته است که امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان حواس از این که ارزش‌های مزبور مورد حمله قرار گیرد.
  • شورای امنیت ملی ایالات متحده امنیت را این‌گونه تعریف می‌کند که؛ امنیت ملی به معنی اهدافی است که برنامه ریزان امنیت ملی سعی در به دست آوردن آنها دارند تا بتوانند بنایی بسازند که در آن ارزش‌های ملی ایمن باشند. ارزش‌های ملی باید با ایجاد محیط داخلی و خارجی مناسب حفظ گردد. هدف اصلی سیاست امنیت ملی، حفظ امنیت کشور به معنی تداوم توانایی در فعالیت‌های زیر است:

«ادامه توسعه زندگی داخلی بدون دخالت خارجی یا تهدید دخالت قدرتهای خارجی و پیشرفت رفاه مردم از طریق ترویج یک نظم جهانی که ضمن آن بتوان به توسعه صلح آمیز و منظم دیگر کشورها کمک کرده و از تجربیات و توانایی‌های آنها حداکثر منفعت را ببرد.»(بوزان،31،32:1378)

[1] – Ole Woerer

[2] – Eghbaul Rehman

[3] – Arnold Wolfer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد