تاثیر پذیری تغییرات ژئوپلیتیک ایران-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

امنیت مبتني بر مشارکت و همکاري علاوه بر گسترش تعريف امنیت فراسوي دغدغه‌هاي سنتي نظامي که شامل نگراني‌هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط مي‌شود، براي عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش مي‌کند. این رويکرد بيش از آن که يک مجموعه از فرمول‌ها را پيرامون چگونگي ايجاد نظام‌هاي امنیت منطقه‌اي مطرح کند، فرآيندی تدريجي است که درصدد شکل دادن به گرايش‌هاي سياست سازان دولت در مورد امنیت می‌باشد و بديل‌هايي براي تعريف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامي ارائه مي‌کند. رويکرد ياد شده بيش از رويارويي به مشاوره، بيش از بازدارندگي به اطمينان، بيش از پنهانکاري به شفافيت، بيش از تنبيه به ممانعت و بيش از يکجانبه‌گرايي بر وابستگي متقابل تأکيد مي‌کند. (اسنایدر، 1380، ص 295)

در رويکرد امنیتي مبتني بر مشارکت و همکاري، توسعه درک منطقه‌اي از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار مي‌گيرد و بيش از بازدارندگي، مفهوم اطمينان بخشي متقابل مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. افزايش چنين اطميناني می‌تواند معماي امنیت را که ذاتاً در استراتژي‌هاي واقع‌گراي مبتني بر سياست قدرت نهفته است، تا حدودي حل کند. این رويکرد براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسائل سیاسی ـ اقتصادي و اجتماعي طراحي شده و در صدد ايجاد اعتماد بين دولت‌هاي منطقه‌اي از طريق بحث، مذاکره، همکاري و توافق است. توسعه امنیت مبتني بر همکاري فرآيندي تکاملي است و به وسيله طرحي بزرگ هدايت نمي‌شود بلکه از طريق ايجاد مجموعه‌اي از ابزارها که به گونه‌اي مجزا به اصول امنیت مبتني بر همکاري کمک مي‌کنند، به دست مي‌آيد. (اسنایدر، 1380،ص 296)

امنیت مبتني بر همکاري و مشارکت در وهله اول بر ممانعت از کشمکش‌هاي بين دولتي، متمرکز است. همچنين از امنیت مبتني بر همکاري براي حفظ امنیت افراد يا گروه‌ها در دولت‌ها استفاده مي‌شود. این رويکرد به شنيده شدن صداهاي غيردولتي نيز توجه دارد و علاوه بر تأکيد بر گسترش باب گفتگو و همکاري ميان دولت‌هاي منطقه‌اي، گفتگوهاي امنیتي غير رسمي ميان عناصر غيردولتي مانند نخبگان و دانشگاهيان را نيز مدنظر قرار مي‌دهد. از اين‌رو، رويکرد مذاکره در جهت تشويق امنیت مبتني بر همکاري و مشارکت علاوه بر بازيگران ملي، بازيگران و صداهاي فروملي را نيز در يک سطح پايين‌تر و مکمل مورد توجه قرار مي‌دهد. (اسنایدر، 1380، ص 297)

3-2-2-2 ژئوپلیتیک ایران پس از جنگ سرد

قفقاز به دليل موقعيت و ويژگي‎هاي خاص خود همواره به عنوان منطقه‎اي مهم و استراتژيک تلقی می‌شده است. پس از فروپاشی شوروي و ظهور سه کشور مستقل در قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است.

هر سه كشور منطقه قفقاز جنوبي در فرايند پر فراز و نشيب دولت-ملت­سازي شرايط شكننده­اي را در حوزه­هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تجربه نموده­اند. مجموع تحولات دو دهه اخير حاكي از آن است كه «منطقه قفقاز جنوبي به لحاظ حاكميت ساختارهاي دموكراتيك، وارد حوزه سياسي خاكستري شده است. كشورهاي منطقه واجد برخي مولفه­هاي زندگي دموكراتيك هستند، لكن هنوز از ركود دموكراتيك كه شامل ايفاي نقش ضعيف از سوي شهروندان، سطوح پايين مشاركت سياسي، سوء­استفاده مكرر از قدرت توسط مقامات دولتي، برگزاري انتخابات با مشروعيت مبهم، سطوح بسيار پايين اعتماد عمومي به موسسات دولتي و ضعف نهادينه دولت­ها است، رنج مي­برند. بدين ترتيب، نقصان دموكراسي، فساد اقتصادي، فقر عمومي، سطوح پايين تعامل اقتصادي با بازارهاي جهاني و نهايتاً عميق­تر شدن شكاف ميان حاكمان و عموم مردم، وضعيت را در قفقاز جنوبي بيش از پيش نگران­كننده كرده­است». (Carothers, 2002, p.243-276)

منطقه قفقاز براساس معيارهاي بوزان به لحاظ امنیتي منطقه‌اي پيچيده به حساب مي‌آيد و نگرش به این منطقه از این منظر درک بهتري از چالش‌هاي امنیتي خاص آن ارائه مي‌دهد. وزن استراتژيک منطقه قفقاز مبتني بر چند عامل است:

الف) بي‌ثباتي منطقه‌اي ـ این منطقه دستخوش منازعه مسلحانه و بي‌ثباتي بوده است و مستعد آن است که بيشتر در گرداب این منازعات و بي‌ثباتي‌ها فرو رود؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسايي استراتژي دولت آمريكا در منطقه خاور ميانه
  • ايجاد راهكارهاي موثر در پيامدهاي استراتژي دولت آمريكا در خاور ميانه
  • تلاش در جهت ايجاد همگرايي با كشورهاي خاور ميانه در مقابله با استراتژي آمريكا در خاور ميانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه با فرمت ورد