تحلیل ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرهنگ سازی تکثر گرایی و رفتار دموکراتیک در منطقه:

با استفاده از ابزارهای دنیای مدرن و عصر ارتباطات و با بهره گیری از آموزه‌های فرهنگی مقبول مردمی می‌توان اقدام به فرهنگ سازی و بسط تساهل و تسامح در منطقه نمود و با ارتقای فرهنگ عمومی مردم و ایجاد قبح برای رفتارهای قومیت خواهی و تشویق تکثرگرایی با جلب مشارکت نهادهای عمومی و مردمی می‌توان گامی اساسی در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای برداشت. در ین خصوص می‌توان با پر رنگ کردن اشتراکات فرهنگی و ایجاد زمینه‌های مشترک علائق عمومی (نظیر تشکیل تیم‌های مشترک ورزشی و غیره) به تعمیق روابط فیمابین پرداخت. در اجرای این راهبرد ضروری است تمامی طرفین مربوط به آن از افراط گرایان تبری بجویند.

اصلاح مرزهای بین دول محلی مستقر در بالکان:

ضروری  است با بازنگری واقع گرایانه و با حضور و نظارت نهادی فرامنطقه ای و مورد اجماع تمامی دول محلی (نظیر اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل) مناطق مرزی بین این دولت‌ها با لحاظ سوابق زیست قومیت‌ها و مذاهب در آن سرزمین‌ها، منابع زیرزمینی، موقعیت ژئوپولیتیک و سایر موارد مشابه بازنگری گردد و با اصلاح این مرزها سعی در محو زمینه‌های تعارض را فراهم آورد.

 

تدوین منشوری دینی،قومی در منطقه توسط سیاسیون در قدرت و سران قومی و مذهبی مورد تأیید مردم:

در این راهبرد می‌بایست هر یک از قومیت‌ها و مذهب‌های دارای پیرو در منطقه منشوری را با محوریت نخبگان مورد اعتماد مردم تدوین نماید که تمامی آنها دارای اشتراکات معنایی در زمینه نفی نژادپرستی و نسل کشی، ضرورت وحدت ملی، لزوم توجه به اشتراکات فرهنگی و نظایر آن باشد و این منشورها به منزله میثاقی بین تمامی ملل مستقر در منطقه تبادل گردد و این منشور به عنوان منبع مشروعیت زایی و وفاق شناخته شده و جزئی اساسی از فرهنگ ملی منطقه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد