تحلیل چارچوب برنامه ریزی شهری-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب برنامه ریزی شهری دراین کشور ” قانون برنامه ریزی شهری” سال 1990می باشد که توسط کنگره خلق چنین تصویب شد. مطابق این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی متولی تهیه طرح های توسعه شهری می باشد. به علاوه، طبق قانون لازم است تمامی افراد وسازمانها از تصمیمات دولتی پیروی کنند. علاوه براین قوانین دیگری نیز توسط دولتهای محلی در اجرای برنامه ریز شهری وضع می گردند. در جدول شماره 4-4 انواع طرح ها و مراجع تصویب کننده آنها دراین کشور آورده شده است .

4-2-6- تجارب ژاپن

نظام مدیریت توسعه در ژاپن مجموعه نسبتا پیچیده ای از قوانین، نظارتهای قانونی، طرح ریزی، ضوابط کاربری زمین و منطقه بندی[1] به تنظیم و نظارت بر تراکم جمعیت در نواحی مختلف است. برنامه ریزی دراین کشور درسه سطح ملی، منطقه ای و محلی انجام می شود(پیرزاده و همکاران،1387 : 183) .

اولین برنامه توسعه ملی ژاپن در سال 1962تصویب شد که موضوعات مورد تاکید در آن مسائل اقتصاد ی و تغییر در ساختار اشتغال بوده و منجر به رشد ناپایدار اقتصادی شد. دومین برنامه جامع توسعه ژاپن (1969) بر توسعه شبکه سراسری حمل ونقل زمینی و راه آهن کشور و اجرای پروژه های صنعتی و مکان یابی ضایع تاکید داشت. دربرنامه سوم (1977) ایجاد مناطق خودکفایی سکونتی مورد توجه دولت قرار گرفت و برنامه چهارم(1989)رشد جمعیت کشور، رشد سریع صنعتی، جهانی شدن، چرخش اقتصادبه سمت اطلاعات محوری و سرمایه گذاری بالا در زیر ساختهای اجتماعی تمرکز می یابد. سند برنامه چهارم اولین بار مبنای برنامه ریزی شهری می شود که خصوصیات اصلی آن عبارتنداز : 1 )کنترل کاربری زمین، 2 ) برنامه ریزی کاربری در حوزه های شهری 3) تفویض قدرت به دولتهای محلی.مسوولیت برنامه ریزی در سطح ملی برعهده نخست وزیر و کابینه اوو مبنای آن قانون ملی و جامع توسعه زمین مصوب سال 1950می باشد.

[1]Zoning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد