دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-بررسی نظریات مکتب شیکاگو

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

دراین کشور وظایف برنامه ریزی و توسعه شهری در چهارسطح ملی،منطقه ای میانی و محلی انجام می گردد. در نمودار ذیل مسوولیت های برنامه ریزی در سطوح مختلف دولت ارائه گردیده است.

 

 

 

بر اثر فعالیت های نهادی تحت عنوان ” موزه اجتماعی” در فرانسه، در سال 1912 قانون “عمران، زیبا سازی و گسترش” به تصویب می رسد که نخستین منشور شهرسازی این کشور نامیده می شود. بر اساس این قانون، مناطق خاصی موظف به تهیه نقشه عمران، زیبا شناسی و گسترش میگردند و هزینه آنها بر عهده خود کمون ها می باشد. در سال 1932 قانون تهیه طرح آمایش منطقه پاریس بنام قانون پروست به تصویب مجلس رسید. همچنان به موجب قانون سال 1944 مدیریت ملی شهرسازی در کشور رسمیت بخشیده شد ودولت مرکزی مسوول آمایش سرزمین گشت. در قانون سال 1958- 1957، شهرها و مناطق موظف به تهیه طرح راهنمای شهرسازی،طرح شهرسازی کمون و طرح شهرسازی تفصیلی گردیدند.

به موجب قانون سال 1967 یا قانون جهت گیری زمین[1]، دونوع طرح جدید برنامه ریزی در کشورایجاد شد : یکی طرح های هادی آمایش و شهرسازی یا به اختصارSDAUکه جهت گیری کلی و بلند مدت داشت و دیگری طرح های کاربری زمین یا به اختصارPOS[2] که هدف اصلی آن اعمال قوانین برنامه ریزی شهری بر بناها از طریق”سیستم اعطای مجوز ساخت” بود.

[1] LOF

[2]Plans Occupation des Sols

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد