دانلود پایان نامه ارشد-بررسی اثربخشی مقررات تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

سطح ساختمانی یا زیربنا : سطح ساخته شده در مجموعه طبقات ساختمان.

ارتفاع ساختمان یا بنا : فاصله مرتفع ترین نقطه بام و در صورت وجود سقف شیبدار مرتفع ترین خط الراس بام از سطح گذر اصلی.

طبقه همکف : قسمتی از ساختمان که  فاصله کف، آن از سطح گذر حداکثر 1.2 متر و یا ارتفاع سقف آن از گذر بیش از 1.2 متر باشد و همچنین طبقه روی پیلوت.

طبقه فوقانی : کلیه طبقات ساختمان که  روی طبقه همکف ساخته شود.

بر قطعه مالکیت یا بر زمین : قسمت یا قسمتهائی از  حدود یک قطعه مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.

سطح مشرف : سطوحی از ساختمان که در حریم اشراف ساختمانی دیگری قرار گیرند.

محور اصلی بنا : محوری است به موازات طول  قطعه مالکیت و عمود بر جهت غالب بدنه مشرف به  حیاط اصلی قطعه مالکیت، در شهر اصفهان این محور عموما”  دارای جهت شمالی –  جنوبی  می باشد.

حریم سایه اندازی : فضائی است فرضی  که  بین سطح زمین و سطح با زاویه 32 درجه از پائین ترین نقطه برمجاز ساختمان به  سمت جنوب قرار می گیرد.

حریم اشراف : فضائی که بین سطوح فرضی با زاویه 45 درجه نسبت به محور اصلی بنا از جنوبی ترین نقطه منتهی الیه شرقی و غربی بنا قرار  گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد