دانلود پایان نامه ارشد-بررسی طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

از جمله جنبه های مختلف طرح جامع ارگانیک که مرتبط با این مطالعه میباشد، میتوان به موارد زیراشاره کرد:

الف) طرح توجه به بافت تاریخی را از اهداف عمده ی خود تلقی می کند و حفظ آن را در عین پویایی و زنده ماندن از اهداف استراژیک برخورد با بافت تاریخی میداند. ایجاد مراکز متعدد خدماتی درقسمت های توسعه بدون آنکه رقابتی با مرکز اصلی و قلب شهر ایجاد نماید، انتقال بخشی از فعالیت های دوایر دولتی به اراضی توسعه درشمال غرب شهر، بستن چهارباغ بر روی ترافیک سواره، رونق بخشی بازار، ایجاد مرکز عصر پهلوی، تعیین ناحیه داد و ستد در قسمت تاریخی شهر، پیشنهاد ایجاد یک محور کمربندی که بافت تاریخی را محصور می کند، ایجاد محورهای جدید در دل بافت منظور آماده کردن آن برای پذیرش تحولات فوق، ایجاد کمربند سبز پیرامون بافت وتدبیر طرح درایجاد پیوند بین بافت قدیم و بخشی های جدید توسعه، جملگی از موارد مشخص تلاش طرح برای حفظ و نگه داشتن تاریخی شهر است. ولی غلبه رهیافتهای فیزیکی دربرخورد با مسائل بافت قدیم و کم بها دادن به مسائل اقتصادی اجتماعی موجب می شود که در بهترین حالت، برد توسعه از چند مرکز فعال مشخص ویا بدنه ی محورهای اصلی موجود و پیشنهادی فراتر نرود. کالبد ازهم گسیخته به وسیله محورهای جدید الاحداث نیز که قبلا در پیوندی ارگانیک، از سازمان فضایی و ارتباط عملکردی معنی دار برخوردار بود، درشرایط جدید به حال  خود رها شده  و رو به زوال رفته و با شکلی نامناسب و معیوب و بدون برنامه بازسازی میشود ( ذبیحی، 1388 :86 و 87 )

طرح جامع وتفضیلی ارگانیک با تاکید بر حفظ خصوصیات شهر اصفهان، ایجاد بناهای بلند( بیش ار 4 طبقه) را در محدوده شهر قدیم منع کرده و بر لزوم همخوانی ارتفاع و نمای بنا با آثار تاریخی همجوار آن تاکید نمود. اکنون پس از گذشت 4 دهه، آثار چنین تدابیری به خوبی برسیمای شهر اصفهان مشهود گردید است (خلیفه سلطانی، 1385 : 60 ).

 این طرح مخالف توسعه کنترل نشده وسریع شهر بوده است، زیرا این رویه باعث متلاشی شدن بافت منسجم وارگانیک قدیمی می گردد. طرح جامع ارگانیک با پیشنهاد احداث ساختمان در 4طبقه،عملا” بافت را دچار نوسازی و بازسازی می کند. پیامد این مسئله افزایش تعداد جمعیت بودکه خود نیاز به افزایش سطح و سرانه کاربری هایی مورد نیاز همچون شبکه ارتباطی،فضایی سبز تجاری فرهنگی و…را افزایش می داد. که البته درعمل تاکنون افزایش قابل توجهی درسطح سرانه کاربری های مورد نیاز بافت به وجود نیامده است. در واقع عدم تحقق پیشنهادات طرح مذکور و نیز عدم کارایی آن در مواجه با بافت شهری منجر به فرسودگی بیشتر بافت در نتیجه عدم پویایی آن گردیده است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد