دانلود پایان نامه ارشد-تحلیل اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل و مولفه های طبیعی اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها

این دسته عوامل نیز خود دارای زیر مجموعه هایی می باشد که در ذیل آورده و هرکدام جداگانه بررسی می شود.

  • عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید(نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)
  • موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید
  • اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه
  • توپوگرافی و شیب زمین

 

8-2-1-1-1- عرض جغرافیایی و موقعیت سالیانه خورشید ( نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید )

ارتفاع قطعات با توجه به موقعیت خورشید در آسمان در طول سال ترسیم می گردد. اما موقعیت خورشید در یک ماه معین و برای یک عرض جغرافیایی معین با مسیر خورشید در عرض جغرافیایی دیگر و ماههای مختلف یکسان نمی باشد. از آنجایی که این تحقیق بر ارتفاع پلاکها در شهر اصفهان تاکید دارد، عرض جغرافیایی 32 درجه ملاک عمل در تحقیق حاضر می باشد و موقعیت خورشید در آسمان در عرض جغرافیایی مذکور ترسیم شده است.

8-2-1-1-2- موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید

 همانطور که گفته شد، موقعیت خورشید در ماهها و ساعتهای مختلف متفاوت است که در این پژوهش جهت اختصار کلام، بر موقعیت خورشید در ماههای اول هر فصل تاکید می نهد. از طرفی در مبحث انرژی مورد نیاز یک ساختمان، بهرمندی از نور خورشید از ساعت 9 الی 15  مورد توجه می باشد اما در  تحقیق حاضر موقعیت خورشید در ساعات 9 الی 12 نشان داده است زیرا ساعات 13، 14 و 15 با اندک اختلافی، به ترتیب قرینه ساعات 11، 10 و 9 محسوب می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد