دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بهسازی و نوسازی مسکن

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

استقرار این الگويي تنها در قطعات بزرگ ميسر است. در اين الگو درصد اشغال زمين بسيار بالاست که مي توان با كنار هم چيدن چنين الگويي، مجموعه هاي ساختماني بسيار متراكمي احداث كرد. نسبت سطح به حجم ساختمان زیاد است. در این الگو در صورتي كه ساختمانها در نماهاي غير اصلي  به هم اتصال داشته باشند، بافت مجموعه بسيار متراكم و نسبت سطح به حجم هر يك از ساختمانها و كل مجموعه ساختماني بسيار كم خواهد شد.  نماهاي مختلف، يا قسمتهاي مختلف چنين الگويي باعث ايجاد سايه متقابل بر روي يكديگر مي شوند. به همين دليل اين الگو از نظر كنترل سطوح خارجي در مقابل تابش آفتاب الگوي مناسبي است.

اين الگو نيز در قطعات بزرگ قابل پيشنهاد است. ساختمان داراي چهار نماي اصلي است كه در چهار جهت مختلف جغرافيايي قرار دارد. از نظر عملكرد اقليمي، چنين الگويي تنها در مواردي قابل پيشنهاد است كه  نماهاي مختلف داراي ارزشهاي  متفاوتي باشند، يا امكان تغيير فصلي محل زندگي وجود داشته باشد، چون نماهاي مختلف در فصول مختلف عملكرد متفاوت دارند ( کسمایی، 1369 : 108 ).

اين الگو در مجموعه هاي ساختماني، بافت بسيار متراكمي را به وجود مي آورد. سايه متقابلي كه در اين الگو ايجاد مي شود بسيار زياد است و هميشه قسمتي از حياط در سايه قرار مي گيرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد