پایان نامه ارشد -ضوابط ارتفاعی اصفهان

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر

جدای از قسمت فضای باز ساختمان شمالی ( در قطعات با 60 درصد سطح اشغال ) که شامل 40 درصد طول پلاک شمالی ( برای پلاکهای جنوبی )، جهت گیری پلاک نسبت به معبر و دسترسی آن به معبر می تواند نقش مهمی در ارتفاع پذیری و سایه اندازی بناها داشته باشد. چنانچه بین ساختمان شمال و ساختمان جنوبی معبری قرار داشته باشد، عرض معبر به 40 درصد طول پلاک شمالی به ضابطه ارتفاع پذیری ساختمان جنوبی اضافه می شود.

در شبکه معابر بافت های شهری، قطعاتی که از طریق گذر شمالی نیز راه دسترسی دارند می توانند ارتفاع بیشتری اخذ کنند تا قطعاتی که فقط از طریق جنوب به گذر دسترسی دارند و شمال آنها پلاک قرار دارد. لذا بافت های شهری که درصد قطعات جنوبی آنها بیشتر از قطعات شمالی است، ساختمانهای آنها قابلیت ارتفاع پذیری بیشتری دارد.

جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر مانند سایر ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی ساختمانها دارای انواع واشکال مختلف است که تاثیر هر یک از آنها بر ارتفاع پذیری ساختمانها متفاوت می باشد .از نظر طراحی شهری الگوهای معمول جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر را می توان در هشت دسته جای داد. در این قسمت الگوهای معمولی و متعارف جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر بررسی می گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد