دانلود پایان نامه-تحلیل چارچوب برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

از مجموع مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری درایران، چنین بر می آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف توسعه پایدار خود حرکت کنند و برنامه ریزی را صرفا تهیه برنامه تلقی نمود و اجرای آن با موفقیت کمتری مواجه بوده است.  در ارزیابی تجارب این طرح ها با توجه به شاخصهای توسعه، می توان مشکلات و مسائل ذیل را نتیجه گیری کرد :

  • در طرح ها، پیشنهادهای مشخص عملی برای اجرایی نمودن طرح ها یا به موقع اجرا گذاشتن طرح ها به ندرت مطرح است.
  • در اکثر طرح های توسعه شهری، شهرداریها تنها نهاد اجرایی طرح توسعه شهری است و برای سایر دستگاها نقش و سهمی پیش بینی نشده است و پیشنهادهایی نیز در خصوص  نحوه هماهنگی بین دستگاهها ی زیر در توسعه شهر مطرح نبوده است.
  • در پاره ای از طرح ها، پیشنهادهای بسیار کلی و نامتناسب با وسعت عملیات طرح توسعه شهر و ناهماهنگ با تشکیلات اداری نیروهای فنی و منابع مالی در قالب سازمان اداری – اجرایی طرح مطرح شده است.
  • در خصوص نقش بخشی خصوصی و مردم در اجرای طرح ها، در طرح ها توجه کافی به این امر نشده و مردم و خواسته های آنها در شکل گیری طرح بدون اثر بوده اند.
  • در طرح ها، برنامه ریزی زمان اجرا مورد توجه قرار نداشته و شهرداری ها در طی طرح، موجب هیچ گونه راهنمایی و هدایتی برای اجرای تدریجی طرح نشده اند
  • در خصوص تهیه برنامه مالی طرح ها که تضمین کننده قابلیت اجرایی طرح ها می باشد، تلاشهایی در قالب بررسی امکانات مالی سازمان اجرایی طرح ها (شهرداریها) صورت پذیرفته، ولی توجه لازم به چگونگی تامین منابع مالی طرح و بازتابهای اقتصادی طرح بعمل نیامده و مطالعات موفق به پیشنهاد مکانیزم مناسبی جهت هدایت درآمد ناشی از طرح به صندوق سازمان اجرایی مطرح نشده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد