شناسایی و بررسی طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری

بر اساس مصوبات سال 1364 و اصلاحیه آن در سال 1366، ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری به تصویب رسید. طبق این قانون، شهرداریها می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می شود، با تعیین شورای شهر و تایید وزارت کشور عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام ” درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری” نگهداری کند. این درآمدها باید در تهیه طرح های توسعه و عمران شهر و اجرای آنها –  اعم از تهیه طرح های جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری، اصلاح و احداث شبکه ارتباطی، بهسازی و نوسازی بافتهای کهنه و قدیمی، بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی و کمک به تملک و احداث ساختمانهای آموزشی-  مصرف گردد.

6-2-3-  ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 24 دیماه 1369 به جهت نیل به اهداف:

  • – ” استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین درشهرها برای اسکان جمعیت
  • – تامین فضای باز و محیط زیست بهتر

و در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/1369 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی با تاکید بر خط مشی کلی :

  • – تشویق بلندمرتبه سازی
  • – تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی
  • – تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی
  • – استفاده از ظرفیتهای افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی
  • – انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی

تصویب نمود که کمیسیون های ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند طرح های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنها را در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری 1365 بیش از 200 هزار نفر جمعیت داشته اند با رعایت موارد ذیر اصلاح نماید :

  • نظام شبکه ارتباطی و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی باشد تصویب‌آن بعهده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
  • تعیین مناطقی مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالا برای مرتبه سازی و حداقل 4 طبقه‌غیر از زیرزمین در اراضی ساخته نشده‌.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد