دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران معاصر[1]:

ساخت شهرهای ایران در دوره معاصر و با رویکرد شبه مدرن در زندگی شهروندان به طور غریبی در جهت دور شدن از پیوند با مواریث فرهنگی بوده است (منصوری، 1379: 22). در مفهوم امروز محله های شهری، اشتراکاتی همچون اشتراک زبانی، قومی، دینی، مذهبی، صنفی و پیشه وری تا حدود زیادی اهمیت خود را از دست داده است و اشتراک در توان مالی و در مورد محله های مساکن کارمندی، اشتراک شغلی، باعث همجواری و نه همسایگی ساکنین در محله ها می گردد. در چنین محله هایی به دلیل فقدان اشتراکات عمیق و ریشه دار میان ساکنان، احساس تعلق مکانی و انسجام اجتماعی بسیار ضعیف بوده و تضمینی برای سکونت طولانی مدت ساکنین در محله وجود ندارد (هادی پور، 1388: 99 _ 101).

چنانچه بخواهيم توسعه وتحول ساختارهاي محله اي را دراين دوران بر اساس مكانيزم و بردارهاي تحول آنها ارزيابي كنيم، مي توان اشكال و شيوه هاي زير را در دگرگوني بدنه محله ها از يكديگر متمايز كرد:

الفساخت محله هاي شهري درقالب شهرك هاي مختلف نوبنياد كه عمدتاً از طريق تعاوني هاي كاركنان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف دولتي و يا صنفي دربدنه يا حاشيه شهرهاي بزرگ انجام گرفت و بدين ترتيب، درمنظر شهرهاي موجود، عرصه هاي جديدي با نام شهرك، ولي باعملكرد نسبي محله نسبت به نواحي همجوار بوجود آمد .اين شهركها از سويي داراي ويژگيهاي محله اي، بر اساس برخي شاخص هاي بكار رفته در تعريف هستند و از سويي ديگر فاقد عملكردهاي سنتي مترتب بر تعريف محله مي باشند . اين شهركها بيشتر عملكرد مسكوني و خوابگاهي دارند واز نظرخدمات كاملاً وابسته به بخش هاي ديگرشهر هستند چراكه الزامات شهرسازي جديد امكان احداث خدمات درشكل سنتي محله ها را محدود مي سازند(رهنمایی و دیگران ، 1386: 35_34).

[1] Coutemporary Period

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران با فرمت ورد