دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تحلیل محیطی از اکوتوریس

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

جنسيت

جنسيت يا توزيع تعداد زنان و مردان است. در رابطه با اختلاف و تعيين نقش جنسي بين زن و مرد در اجتماع و اقتصاد و..يك منطقه مطالعه نسبت آنها به يكديگر مورد علاقه زياد هر جغرافيدان جمعيت است.نسبت جنسيت نشان دهنده ي شرايط اجتماعي ،اقتصادي حاكم بر سرزمين و ابزار مفيدي از نقطه نظر تجزيه و تحليل هر منطقه است (نظري ،1372 :52).همانطور که در نمودار 4-1 مشاهده می شود از مجموع  275نفر مورد بررسی در این تحقیق،  5/35 درصد زن و 5/64 درصددختران بوده اند. بدین ترتیب، اکثر پاسخگویان در تحقیق حاضر را دختران تشکیل می دهند.

سواد سرپرست خانوار

ميزان سواد پدر 35.9 درصد پاسخگويان ديپلم، 37درصد راهنمايي و17.9درصد تحصيلات ابتدايي و1.8درصد هم پدرانشان سواد قرآني دارند. و تنها 7.درصد پاسخگويان پدرانشان داراي تحصيلات عالي هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلي : ادراك محيطي دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه است ؟

سولات فرعي :

1)آيا محيط پديداري در ادراك محيطي دانش آموزان از اکوتوریسم موثر است ؟

2)آيا محيط شخصي با ادراك محيطي دانش آموزان از اكوتوريسم رابطه دارد ؟

3)آيا بين محيط زمينه ساز و ادراك محيطي دانش آموزان از اکوتوریسم رابطه وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم  با فرمت ورد