دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تحلیل اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح های  توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ

پس از انقلاب و رکود چند ساله در تهیه طرح های جامع، در روند جدید تهیه طرح های توسعه شهری، نام طرح جامع به طرح توسعه و عمران تبدیل شد. ویژگی عمده این طرح ها معطوف بودن توجهات به مباحث توسعه و عمران شهری به جای توجه صرف به بحثهای کالبدی و نیز توجه به حوزه نفوذ شهرها می باشد. در مرحله اول مطالعات، انجام بررسی کلی منطقه، بررسی حوز نفوذ، بررسی و شناخت شهر، تجزیه، تحلیل و استنتاج از بررسیها و تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ شهر صورت پذیرفته ؛ در مرحله دوم بررسی های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر و تهیه طرح های تفصیلی صورت می گیرد. انعقاد قرارداد برای هر یک از مراحل بصورت جداگانه انجام می شود و پس از انجام مطالعات مرحله اول، تحت عنوان طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها پس از سیر مراحل استصوابی، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و مطالعات مرحله دوم، تحت عنوان مطالعات تفصیلی توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد ( شارمند،  1378 : 35 و 36 ).

5-4-3- طرح های هادی شهری

طرح هادي شهري طرحي است که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين هاي شهري براي عملكردهاي مختلف بمنظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود. طرح هادی شهری بیشتر برای شهرهای كوچك و شهرهایی كه تا حدود 25000 نفر جمعیت دارند، تهیه میشود.از طرح هادی میتوان به عنوان برنامه ی راهنمای توسعه شهر نام برد. طرح هادی در كشور ما، دارای سابقه طولانی تری نسبت به طرح جامع است؛ سازمان مسئول طرحهای هادی شهری نیز وزارت كشور میباشد.

5-4-4- طرح  های جزئیات شهرسازی

 طرح جزییات شهرسازی، طرحها و نقشه هایی هستند که بمنظور نشان دادن خصوصیات مشروح شهری تهیه می شوند و مبنای تهیه نقشه های محوطه سازی و اجرایی نهایی می باشند. طرح ها و نقشه های فوق معمولا” بحدی است که خط پروژه نهایی ( حد مالکیت خصوصی با فضاهای عمومی شهری ) و همچنین جزئیات داخلی فضاها در زمینه طراحی شهری، مشخص شده و قطعیت می یابد ( شارمند، 1378 :  57 و 58  ).

هدف  این نقشه ها رفع احتیاجات عمومی شهری در برنامه های پنج ساله عمرانی، تهیه نقشه های جزئیات همراه باگزارشات و نمودارها و جداول و برآورد هزینه های مربوطه و ارائه دستورالعملهای اجرایی و ضوابط  و معیارهای ساختمانی و معماری می باشد.

این طرح ها توسط شهرداریها و با استفاده از خدمات مهنسین مشاور، خدمات دفتر فنی استانداریها و یا کارشناسان فنی شهرداریها تهیه می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد