تحلیل چارچوب برنامه ریزی شهری-پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تصویب نامه

” تصویب نامه به معنای عام و خاص به مصوبات قوه مجریه گفته می شود. تصویب نامه اصلاح عامی است که آیین نامه را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر هیات دولت می تواند مصوبات مختلفی داشته باشد که یکی از آنها آیین نامه یا آیین نامه اجرایی می باشد( حسینی، 1385 :39 ).

در تعریف دیگر تصویب نامه بدینگونه تعریف شده است :

” تصویب نامه مقررات یا مقرراتی است که هیات دولت وضع می کند خواه مفاد تصویب نامه، یک آیین نامه باشد خواه امر مستقلی باشد” ( همان :39 ).

 

5-2-1-5- بخشنامه

در سلسله مراتب مفاهیم قانونی بخشنامه از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. بخشنامه را معمولا” وزیر یا مقام ادرای صلاحیتدار و مسئول، در حوزه مسئولیت خود صادر می نماید.

دکتر لنگرودی در تعریف بخشنامه می گوید: 1-” بخشنامه، نامه ای است که از طرف رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دستور معینی نوشته می شود. 2- بخشنامه عبارت است از : تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت ( بصورت کتبی) که از طرف مقام اداری به کارکنان برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده می شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد از حیث پیروی کارمند از رییس، لازم الاتباع است” ( همان :39 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد