دانلود پایان نامه ارشد-مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

در این پژوهش پس از بررسی مطالعات صورت گرفته پیشین در خصوص موضوعات مرتبط با مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، عوامل مؤثر طبیعی و انسان ساخت و اثر گذاری مثبت و منفی هر یک در کارکرد اجرایی پایگاه ها با توجه به لزوم ایمنی این کاربری، شناسایی و بررسی گردید. سپس با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به تعیین مکانی مطلوب جهت استقرار پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در شهر سمیرم پرداخته شد.

پس از تعیین معیارها و مشاهدات میدانی صورت گرفته، و تکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان امر، مقایسات زوجی بین معیارها انجام شد و سپس در نرم افزار Expert choice وزن دهی به معیارها و زیر معیارها انجام شد، بعد از آن کار تلفیق AHP با GIS انجام شد و در آخر نیز همپوشانی لایه ها وتهیه خروجی نهایی انجام شد، که نتیجه آن پیشنهاد سه گزینه به عنوان مطلوب ترین مکان ها برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم بود.

در شهر سمیرم، متأسفانه پژوهش خاصی در زمینه مکان یابی صورت نگرفته است. بنابراین، این پژوهش با بهره‌گیری و برخورداری از ویژگی های جامع نظری – تحلیلی، دیدی جغرافیایی با الهام از دستاوردهای نوین مدیریتی و راهکارهای مفید و سودمند، سعی در ارائه ی الگوهای راهبردی مطلوب و بهینه برای تقویت و هدایت همه جانبه خدمات رسانی بهتر در شهر سمیرم جهت پیشبرد اهداف توسعه پایدار و آینده دار این شهر می باشد.

 

 

5-4 پیشنهادات

با توجه به بررسی ها و نتایج به دست آمده، پیشنهادات و راهکارهای ذیل به منظور ادامه و بهبود زمینه تحقیق ارائه می گردد:

  • پارامترهای دیگری نیز در مکان گزینی بهینه پایگاه ها می تواند قابل توجه و بررسی باشند. لایه خاک دستی، خطوط لوله گازرسانی، قنات، آب های زیرزمینی و …. از آن جمله است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مذکور، این عوامل در پژوهش حاضر دخالت داده نشده اند. اما در مطالعات بعدی تأثیر اینگونه عوامل را نیز می توان در مکان یابی منظور نمود.
  • از جمله پارامترهای دیگری که در مکان گزینی پایگاه ها قابل توجه است موقعیت مکانی پایگاه است. محل استقرار پایگاه بهتر است در مرکز هندسی منطقه واقع شده باشد تا دسترسی به آن در سراسر منطقه سریع و آسان صورت گیرد.
  • استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نه درجه ای در وزن دهی معیارها و فاکتورها در فرآیند مکان گزینی، کاملاً مبتنی بر نظر کارشناسی است و نظر کارشناس به صورت عددی مطلق در عملیات وزن دهی دخالت داده می شود، لذا به منظور کاهش احتمال بروز خطای انسانی در وزن های تعیین شده، استفاده از روش های نوین تری از تحلیل سلسله مراتبی، از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی فازی1 که نظر کارشناس به صورت بازه ای از اعداد وارد فرآیند وزن دهی می شود و یا روش های جدید دیگر توصیه می شود.

1 fuzzy AHP

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)  با فرمت ورد