بررسی رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اگر عضویت گسترش یافته است حوزه صلاحیت سیاسی اتحادیه اروپایی نیز گسترده شده و نظام پولی اروپایی ، برنامه عظیم بازار واحد مندرج در قانون اروپایی واحد، سیاست منطقه‌ای و اجتماعی ، و عناصر مهمی از همکاری سیاست دفاعی و خارجی را دربرمی گیرد. اصلاحیه‌های مربوط به پیمان‌هایی نظیر قانون اروپایی واحد در 1986 و پیمان ماستریخت (امضا در 1991 و اجرا از نوامبر 1993)، که جامعه اروپایی را به طور رسمی به اتحادیه اروپایی تبدیل کرد، به این فرایند گسترش صلاحیت سیاسی اتحادیه اروپایی کمک کرده است. کنفرانس میان دولتی سال 1996 نیز فرایند گسترش را مورد بحث قرار داد.

مشتاقان اروپا و حامیان آتشین استقلال ملی، با نامشخص گذاشتن هدف نهایی (اتحادیه اروپایی) به طور یکسان توانسته اند به مصالحه‌ها و سازش‌هایی دست بزنند که گمان می‌رود به نفع مشترک همه باشد. این مسئله علی رغم طغیان و مخالفت مکرر ، فرایند همگرایی را تقویت می‌کند و شاهد ظاهر شدن اتحادیه اروپایی به عنوان یک موجودیت شبه دولتی در نظام بین‌المللی بوده است. بدین گونه ، اتحادیه اروپایی مفاهیم سنتی حاکمیت و سازمان‌های بین‌المللی را دگرگون می‌کند». (مک لین، ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران: میزان ، 1381)

 

نگرشی نظری بر اتحادیه اروپا :

سیستم‌های بین‌المللی :

سیستم عبارت است از یک چهارچوب نظری برای مدرن ساختن داده‌های مربوط به پدیده‌های سیاسی و مجموعه‌ای از روابطی که بر پایه یک مجموعه مفروضی از متغیرهای سیاسی استوار است که بر مبنای آن مجموعه‌ای از روابطی میان متغیرهای سیاسی در یک نظام بین‌الملل که بنا به ادعای موجود بوده است و در آن هر مجموعه‌ای از متغیرها در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارد. لذا در نظریه سیستم‌ها یک دسته احکام در مورد روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته که تغییر در یک یا چند تای آنها ملازم با مقدم بر تغییر در سایر متغیرها یا ترکیبی از آنهاست.

هر سیستم مرزهایی دارد که آن را از محیط عملیات‌یش متمایز می‌سازد و به یک تعبیر شبکه‌ای ارتباطی است که اجازه جریان یافتن اطلاعات را می‌دهد و به طور خودکار به سازگاری دست می‌یابد. هر سیستم درون داد و برون دادهایی دارد. برون داد یک سیستم ممکن است بار دیگر به عنوان درون داد یا به اصطلاح ، بازخورد به سیستم وارد شود. وابستگی متقابل و کنش و واکنش‌های متقابل مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگ با سیستم دارند. در حقیقت سیستم‌ها الگوهای فرضی از کنش متقابلند. همراه با بالا رفتن سطح وابستگی متقابل و افزایش میزان کنش متقابل بر میزان پیچیدگی سیستم نیز افزوده خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد