دانلود پایان نامه-تحلیل اثربخشی طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون

از جمله دیگر ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی ساختمانها برمبحث ارتفاع پذیری ساختمانها موثر است، شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون است. از نظر شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون ساختمانها را می توان به دو دسته کلی و هر دسته به چند زیر مجموعه تقسیم کرد :

الف – ساختمانها و بناهای منفرد، که در طی فصول سال از چهار جبهه شمال و جنوب و شرق و غرب در معرض تابش مستقیم و غیر مستقیم تشعشعات خورشید قرار دارند. این گونه شامل زیر مجموعه های زیر است :

– ساختمانهایی که از چهار جبهه به فضای باز ار تباط دارند

– ساختمانهایی که از سه جبهه به فضای باز ار تباط دارند

ب – ساختمانها و بناهای ردیفی بهم پیوسته، که عموما در طی سال فقط از دوجبهه شمال و جنوب (در قطعات شمالی – جنوبی) و در مواردی هم (در قطعات شرقی – غربی) از جبهه شرق یا غرب در معرض تابش تشعشعات خورشید قرار دارند .

در مقایسه بین ساختمانها و بناهای منفرد و ساختمانها و بناهای ردیفی بهم پیوسته، ساختمانها و بناهای منفرد از نظر میزان سطوح خارجی بنا که در معرض تابش مستقیم و غیرمستقیم تشعشعات خورشید قرار دارد در مقایسه با ساختمانها و بناهای ردیفی به هم پیوسته سطوح بیشتری دارد .

ساختمانهای آپارتمانی ردیفی به هم پیوسته (چند خانوار) کمترین پوسته و سطح خارجی بنا را دارند بنابراین در معرض کمترین تابش تشعشعات خورشید قرار دارند به خصوص واحدهایی از مجموعه آپارتمان که تا قبل از طبقه آخر قرار دارند و فقط واحدهای طبقه آخر از طرف بالا و سقف سطح خارجی بیشتری نسبت به بقیه دارند .

از آنجائیکه در این بناها و ساختمانها هریک از واحدهای آپارتمانی عموما” فقط از طریق جبهه جنوبی در معرض تابش تشعشات مستقیم خورشید قرار دارند جهت گیری صحیح نسبت به خورشید، بیشترین تاثیر را در دریافت انرژی طبیعی آنها دارند .

در این نوع ساختمانها میزان دریافت انرژی و در معرض بودن تابش مستقیم تشعشعات خورشید از طبقات پایین، به علت سایه اندازی بناهای جنوبی به سمت طبقات بالا و آخر و بدلیل قرار گرفتن سقف آنها در معرض تابش مستقیم خورشید بیشتر شده و افزایش می یابد( جمالی، 1379،… ).

در ساختمانهای ردیفی بهم پیوسته، افزایش ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانها و بناها و تراکم زیاد آپارتمانهای به معنای کاهش طول و فاصله ساختمانها با فاصله ساختمانها و بناهای شمالی می باشد. نکته مهم در این نوع ساختمانها جلوگیری از سایه اندازی آپارتمانهای بلند جنوبی بر ساختمانهای شمالی است. بنابراین برای عدم سایه اندازی باید زمین های خالی وسیعی حداقل به اندازه ارتفاع ساختمانهای جنوبی بین آپارتمانها باقی بماند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد