دانلود پایان نامه-تحلیل چارچوب برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

به طور کلی، طرح های توسعه شهری را می توان در دسته های زیر طبقه بندی می گردد:

  1. طرح های جامع
  2. طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها
  3. طرح های هادی
  4. طرح های جزئیات شهرسازی
  5. طرح های آماده سازی زمین
  6. طرح های شهرستان
  7. طرح های منطقه شهری
  8. طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم
  9. طرح های تفصیلی

 

 

5-4-1- طرح های جامع

طبق تعريف قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي طرح جامع شهر طرح بلندمدتي است که درآن نحوه کاربري اراضي و منطقه بندي حوزه ها و تاسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي شهر، خطوط ارتباطي و ترمينالها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات براي مناطق نوسازي و بهسازي تعيين مي شود و ضوابط ومقررات مربوط به کليه موارد فوق و همچنين مربوط به حفظ بنا و نمادهاي تاريخي و مناظر طبيعي در آن تنظيم مي شود. اين طرح بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود ( سعیدنیا، 1382 : 5 ).

هرنوع طرح ديگري در شهر بايد با اصول طرح جامع آن شهر مطابقت داشته باشد.. طرح جامع در حال حاضر برای شهرهای بالای 50 هزار نفر به مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت شواری عالی شهرسازی تهیه می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد