دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تحلیل اثربخشی مقررات طرح ها

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصول قبلی عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع ساختمانها در دو دسته اصلی و هر یک در دو زیر گروه تقسیم بندی گردید :

  • عوامل و مولفه های عام و کلی شامل عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی و عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی
  • عوامل و مولفه های خاص و موضعی شامل ویژگی ها و مشخصات فردی پلاک ها و ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی بافت.

در اینجا طی جداول شماره 8-1 و 8-2 اصول مطرح شده در بالا را خلاصه سازی کرده و تمام عوامل و مولفه ها با توجه به شرایط اصفهان و حالت های مختلف مطرح در این تحقیق که زمینه تدوین مدلهای مثالی می باشد، بررسی می گردد.

به طور کلی همانطور که جداول نشان می دهد از میان عوامل و مولفه های موثر بر شکل گیری و شکل دهی ساختارهای کالبدی شهری حدود 19 عامل و مولفه اصلی و فرعی را می توان مشخص نمود که بر ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری ساختمانها موثرند. بصورت نظری اگر بخواهیم تاثیر این 19 عامل و مولفه را در رابطه با ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری ساختمانها بصورت منفرد و بشکل ترکیبی بررسی نماییم به حدود 19 فاکتور، گزینه و نمونه مثالی نیاز هست که عملا انجام آن از عهده نه تنها تحقیق حاضر بلکه بسیاری از مطالعات و تحقیقات خارج است. جهت انجام و فراهم نمودن امکان عملی بررسی عامل و مولفه موثر بر ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری ساختمانها ضرورت دارد، با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی اصفهان که قرار است بررسی نمونه ها در شرایط اصفهان اجرا شود، نسبت به محدود سازی گزینه ها و نمونه ها از طریق محدودسازی متغیرهای عامل و مولفه های 19 گانه اقدام نمود.  با توجه به اینکه قرار است بررسی نمونه ها در شرایط جغرافیایی و اقلیمی اصفهان اجرا شود از میان  عامل و مولفه 19 گانه عملا از عوامل ومولفه های عرض جغرافیایی، مسیر حرکت روزانه خورشید، اقلیم منطقه، توپوگرافی و شیب زمین، پهنه بندی ارتفاعی، حرایم و محدودیتهای ارتفاعی، الگوی شبکه معابر، جهت شبکه معابر، رون و جهت گیری ساختمان، مساحت زمین، الگوی کالبدی ساخت مسکن، شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون، نحوه قرار گیری باز شوها و پنجره های جبهه جنوبی ساختمانهای شمالی، سطح اشغال، الگوی کالبدی ساخت مسکن، مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر به دلایلی که اشاره می توان صرفه نظر نمود واز عوامل و مولفه های باقی مانده

  • نسبت طول به عرض زمین
  • عرض معابر
  • شکل سطح اشغال
  • جهت گیری پلاک نسبت به معبر

در حالتهای مختلف آن بررسی می شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد