دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مدل WEPP  (Water Erosion Prediction Project)

 

اين مدل در سال 1985 توسط سازمان حفاظت خاك آمريكا (SCS) براي پيش‎بيني فرسايش خاك در شرايط مختلف ارائه شده است. اساس مدل شناخت عوامل مختلف محيطي مؤثر بر فرسايش خاك در هر منطقه است. در اين مدل ده عامل بررسي مي‎شود كه عبارتند از: نفوذ و حركت آب در خاك، نوع و شدت بارندگي، رواناب سطحي بعد از بارندگي، پوشش سطح خاك به‌ويژه پوشش گياهي، بقاياي گياهان و نوع و مقادير لاشبرگ سطحي خاك، شخم و شيار سطحي خاك، هيدروليك جريان سطح خاك، عوامل مكانيكي مؤثر بر فرسايش خاك، نحوه استفاده از زمين، مديريت حوزه آبخيز.

 

در اين مدل مقدار خاك از دست رفته و توزيع زماني فرسايش در نظر گرفته مي‎شود و مقدار فرسايش خاك به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه محاسبه مي‎گردد. اين مدل توانايي پيش‎بيني توزيع مكاني و مقطعي مقدار فرسايش خاك را در يك منطقه دارد. همچنين از آنجا كه اين مدل مبتني  بر فرآيند فرسايش است بسياري از آزمايش‌هاي مربوط به نقش عوامل فرساينده كه ممكن است براي انجام آنها نياز به آزمايش‌هاي فيزيكي و صحرايي گران‎ قيمت و يا غيرعملي باشد در اين مدل مي‎توان آنها را به كمك روش‌هاي رياضي انجام داد. در حالي كه در مدل‌هاي تجربي قبلي هر نوع آزمايش مربوط به عوامل فرسايش خاك مي‎بايستي به طور فيزيكي در صحرا يا آزمايشگاه انجام شود. كاربرد اين مدل براي كشور ما كه اطلاعات و آمار كافي و صحيح در بيشتر نقاط موجود نيست مشكل است.

 

4-1-2-2-مدل EUROSEM (European Soil Erosion Model)

 

اين مدل كه توسط مورگان و فيني در سال 1998 ارائه شده است كه يك مدل توزيعي است و قادر به شبيه سازي نقاط فرسايش و رسوب‌گذاري در سطح زمين توسط فرآيندهاي فرسايش‌هاي شياري و بين شياري در سيلاب‌هاي منفرد در سطح مزارع و حوزه‎هاي آبخيز كوچك مي‎باشد. خروجي مدل شامل رواناب كل، مقدار خاك از دست رفته، هيدروگراف سيل و گراف رسوب سيل است. در صورت وجود اطلاعات مناسب و واسنجي مدل مي‌توان آن را در كشور اجرا نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد