چارچوب برنامه ریزی شهری-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

قانون اساسی

عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قانون اساس، سازمان حقوقی دولت و اختیارات قوای ثلاثه و روابط آنها با یکدیگر و با مردم را تعیین می کند. از نظر سلسله مراتب قانون اساسی در راس قوانین یک کشور قرار دارد.

 

 

5-2-1-2- قانون عادی

قوانینی که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد، قانون عادی یا قانون به مهنای خاص است.

مطابق اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با صول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص عدم مغایرت بر عهده شورای نگهبان است.

5-2-1-3- آیین نامه

” آیین نامه مجموعه ای از قواعد و مقررات است که مقامات صلاحیتدار در حدود صلاحیت خود وضع می کنند و به اجرا می گذارند ( حسینی، 1385 : 38 ).

در تعریف دیگر آیین نامه در حقوق عمومی  مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر، شهردار و سایر شخصیتهای حقوقی باید اجرا کنند و هدف آن خواه تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه مواردی که اساسا قانونی درباره آن وضع نشده است ( همان :38 ).

همچنین آیین نامه یا نظام نامه را می توان بدن صورت تعریف نمود: مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرا و وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شاما آیین نامه های مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد