دانلود پایان نامه-نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

2آزمون فرضیه:

فرضیه ما در این پژوهش” فاصله از پلایای میقان مهم­ترین عامل در توسعه­ی فیزیکی شهر اراک است” با توجه به نقش پلایای میقان بعنوان حوضه­های انتهایی و حساسیت آن­ها به تغییرات اقلیمی، هیدرولوژی و فعالیت­های انسانی لذا پلایاها جزئ لاینفک حوضه­های بسته می­باشند. در این پژوهش نیز شاخص­های انتخابی از کل حوضه برداشت شد تا تاثیر پلایای میقان در آن­ها دیده شود.

مشاهدات میدانی و نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که شاخص­های انتخابی تحت تأثیر پلایای میقان می­باشد. برای مثال: تغییرات شاخص­های توپوگرافی به سمت میقان روند کاهشی دارند، از طرفی میزان رواناب و گسترش بسترهای سیلابی روند معکوس را نشان می­دادند، شاخص­های گسل و فاصله از خطوط گسل نیز به دلیل نقش ژنتیکی در ایجاد فرو رفتگی میقان و حضور شهر اراک به دلیل قرار گیری در موقعیت زهکشی مناسب، نیز مرتبط با موقعیت پلایای میقان می­باشد.

لذا فرضیه قابل پذیرش است، از طرفی شواهد میدانی حاکی از نقش این پلایا در محدودیت­های شهری می­باشد. برای نمونه اراک در حال حاضر دارای بادهایی از سمت شمال است که گرد و غبار میقان را در فصل گرم به داخل شهر می­آورد همچنین زمین­های اطراف را زهکشی می­کند.

5-3 پیشنهادات:

ملاحظاتی که در تحقیقات آتی بایستی در نظر گرفته شود:

– . توسعه­ی فیزیکی در شهرهای قلمرو خشک پیشنهاد می­شود با توجه به موقعیت تالاب­ها و پلایاها باشد.

– برای جلوگیری از گسترش آلودگی و نابودی اکوسیستم­های تالاب­ها پیشنهاد می­شود شهرهایی که به سمت تالاب­ها زهکشی می­شوند مورد مطالعه قرار گیرند.

– پیشنهاد می­شود الگوی زهکشی مصرف آب در شهرهای حاشیه­ی پلایا با نگرش استفاده مجدد از زه­آب شهری مورد بررسی قرار گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پديده­ها و فرايندهاي ژئومورفولوژيك مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امكانات و محدوديت هايي كه اين عوامل براي توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل استفاده برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک  با فرمت ورد