یامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سكونت گاه هاي غير رسمي با گسترش آسيب هاي اجتماعي نظير فحشا، اعتياد، سرقت و… رابطه مستقيم دارد. افزايش اين سكونت گاه ها نيز تابعي از فقر ،افزايش قيمت اجاره مسكن و مسكن،نرخ بيكاري و…مي باشد. سكونت گاه هاي غير رسمي،بدليل عدم ايمني در ساخت هميشه تهديدي براي ساكنين خود محسوب مي گردند. افراد ساكن در اين سكونت گاه ها ،هم خود در معرض انواع نا امني ها قرار دارند و هم تهديدي براي جامعه محسوب مي گردند .اين افراد به دليل انزواي اجتماعي ، عقده هاي دروني، فقر مالي وضعف فرهنگي در درون خود به باز توليد جرم و انواع مفاسد اجتماعي مي پردازند. وجود اين سكونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پايدار و ثبات اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كلانشهرهاي كشور محسوب مي گردد. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداخته است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با استفاده از 275نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده است و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شده است.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین می تواند در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد.

واژگان كليدي: ساماندهی، اسکان غیر رسمی ،مدل LR ، بندرانزلی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلي­ترين سؤال تحقيق اين است كه دولت در ساماندهي سكونتگاه­هاي غيررسمي چه رويكردهايي را اتخاذ نموده است؟ آيا اين رويكردها در دوره هاي مختلف موجب پايداري سكونتگاه­هاي غيررسمي شده است؟

ـ آيا ساكنان مجموعه­هاي تجميع شده از زندگي در اين مجموعه­ها، نسبت به مكان قبلي زندگي خود، رضايت دارند؟

ـ آيا ساكنان مجموعه­هاي تجميع شده مايلند كه مجموعه­هاي مسكوني در اطراف محل سكونت آنها توسعه يابد و بالعكس، آيا ساكنان اطراف مجموعه­هاي تجميع شده حاضرند در مجموعه­هاي مشابه زندگي كنند و يا حداقل، در ساخت آن مشاركت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به عبارتی با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی با فرمت ورد