سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

‌از دهه 1970 میلادی به بعد، به دليل شكست برنامه‌هاي توسعه‌اي و مكانيزم رخنه به پايين و مشكلات ناشي از شهرنشيني و تمرکز شهری در جهان و بویژه در نظام شهرنشینی كشورهاي جهان سوم و بروز مشکلاتی همچون مهاجرت، کمبود مسکن، بیکاری، آلودگی، حاشیه نشینی، تخریب روستاها و… توجه برنامه‌ريزان و سیاستگذاران به توسعه پایدار شهری، با تاکید بر سیاست های تقویت و توسعه شهرهاي كوچك و میانی معطوف گردید (فنی.ز، و همکار، 1393) تا پاسخگوی مشکلات فوق و ایجاد یک الگوی عادلانه در توسعه فضایی باشد. اگر‌‌ هدف از توسعه‌‌ كشور، توسعه‌ ‌‌همه مناطق خارج از شهرهاي بزرگ بطور یکپارچه باشد، به طوريكه علاوه بر شهرها، تمام نواحي روستايي را در برگيرد، يكي از مهمترين تلاش ها تاکید بر شهرهاي كوچك و تقویت آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری و همچنین ایجاد تعادل در نطام اسکان و توسعه منطقه‌اي و محلی است (فنی، ز. 12:1382 و فنی. ز.، 1375).  به این دلیل، طی دهه 1980 به بعد، یکی از وجوه مشخص سیاست های برنامه ریزی و عمران منطقه ای در کشور و اغلب کشورهای درحال توسعه، توجه و جهت گیری به نفع ایجاد و تقویت شهرهای کوچک بوده است و از آن به عنوان رویکردی در فرایندهای تمرکززدایی شهری، ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگتر، خدمات رسانی به روستاها، توسعه پایدار منطقه ای و…یاد نموده اند (زنگنه، ی. و همکاران، 1392). از سوی دیگر کانون‌های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش تفاوت های اقتصادی، اجتماعی درون منطقه ای، به تحقق عوامل و زمینه های توسعه پایدار می انجامند (رهنمایی و دیگران،1388، 15).

سکونتگاههای شهري كوچك پل ارتباطي بين شهرهای بزرگ، میانی و روستاهاي پيراموني خود قلمداد می شوند به طوري كه با وجود اين گره های مكاني ويژه، سرويس دهي از مراكز به پيرامون تسهيل مي‌گردد اما با توجه به اينكه اين نقاط مي‌توانند براي سرويس دهي به انتقال خدمات به نواحي پيراموني خود نقش بسيار فعال و حائز اهميتي داشته باشند، عدم توجه به نقش مياني شهرهاي كوچك و شناخت صحيح جايگاه و پايگاه اين شهرها باعث شده است كه امروزه سرمايه گذاري هاي مربوط به آنها بسيار كم صورت پذيرد كه اين خود مشكلات عديده اي بویژه ناپایداری این سکونتگاهها را به دنبال داشته است (فنی. ز، 1382؛ سیف الهی، م. و همکاران، 1387). در این راستا یکی از وجوه مشخص سیاست‌‌های برنامه‌ریزی در کشورهای جهان، گرایش مشخص و سیاست گذاری‌های آنها به نفع شهرهای ‌کوچک و متوسط می‌باشد. تصور عمومی‌ بر این است که شهرهای بزرگ خارج از مقياس اقتصادي بهينه رشد يافته‌اند و از آنجا كه مكانيزمهاي اقتصادي قادر به جلوگيري از رشد آنها نيستند، لزوماً سياستهاي خاصی را برای تشويق عدم تمركز، تعادل فضايي و توسعه مراكز شهری كوچك پیش بینی می‌کنند(نظریان، 11:1386). توجه به نقش و جايگاه اين سکونتگاههای شهري نيازمند اعمال تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي محلي از پايين به بالاست كه مي تواند در توسعه و تعادل ناحيه‌اي نقش بسزايي داشته باشد. به دليل موقعيت قرارگيري سکونتگاههای شهري كوچك در سلسله مراتب شهري به عنوان حلقه‌هاي ارتباطي بين حوزه‌هاي روستايي و شهرهاي بزرگ و متوسط، توازن و تعادل جمعیتی و اقتصادي‌ـ‌اجتماعي را در مقياس منطقه‌اي و ملي تقويت مي‌كند. لذا با تقويت  و پایدار کردن شهرهاي كوچك دسترسي به امكانات شغلي، آموزشي و خدمات گوناگون در حوزه نفوذ موجب تحرك و توسعه اقتصادي- اجتماعي در ناحيه مي‌شود.

به این ترتیب، مساله کلی، بنیادی و مهم فرارو، اهمیت و تاثیر سطح پایداری سکونتگاههای کوچک شهری در سیاست تقویت شهرهای کوچک است که بطور مسلم، علاوه بر ساختار داخلی آنها، می تواند مناسبات و شرایط محلی و منطقه ای را بهره مند ساخته و پیامدهای ژرف مثبتی در فرایند توسعه محلی-منطقه ای داشته باشد؛ موضوعی که تا به امروز کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است. در این راستا تحقیق حاضر ضمن تدقیق و مروری نقادانه بر دیدگاهها و نظریه های مرتبط با موضوع، به توصیف و تحلیل وضعیت و جایگاه مولفه های پایداری در شهرهای کوچک (برای نمونه در استان مازندران با بیشترین تعداد این گروه از نقاط نسبت به دیگر گروهها) و در نهایت بکارگیری مدل ها و تکنیک های مناسب برای جمع بندی و دست یابی به الگویی جامع و فراگیر برای توسعه پایدار همه شهرهای کوچک استان نیز پرداخته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شهرهای کوچک استان با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه میزان پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با توجه به شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران  با فرمت ورد