خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست-دانلودپایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سدهاي سبک فلزي

 

سازه ها فلزي سبک بندها ي کوچکي هستند که معمولا به دو منظور زير ساخته مي شوند:

الف- نگهداري مواد ريز دانه در آبراهه

ب- به عنوان وسايل کمکي جهت استقرار پوشش گياهي براي کنترل دائمي فرسايش

اين سازه ها براي تثبيت فرسايش خطي آبراهه هاي که مساحت حوزه آبخيز بالا دست آنها زياد نباشد، مناسب است. زيرا حوزه هاي با مساحت زياد، دبي هاي سيلابي قابل توجهي را ايجاد مي کند که اين مساله سبب حمل تخته سنگها و قطعات سنگي بزرگ مي گردد که احتمال تخريب سازه را بالا مي برند. سدهاي سبک فلزي  به صورت عمود بر جهت آبراهه ساخته مي شوند.

براي ساخت اين نوع سازه ها يک رديف پايه يه فواصل حدود 1 تا 2 متر د رطول قوس سد در نظر گرفته و به عمق 6/0 تا 9/0 متر در خاک کوبيده مي شوند. در قسمت مرکزي بايد يک فاصله خالي بين پايه ها وجود داشته باشد تا اب از اين قسمت سرريز کند. شياري به عمق 15/0 تا 2/0 متر و پهناي 15/0متر در بالا دست پايه ها حفر مي شود . شبکه سيمها با سيمهاي نمره بالا ( به قطر 4 ميليمتر يا بيشتر ) در شيارهاي ممقابل پايه قرار داده مي شوند. به طوري که در قسمت شيار از ارتفاع کمتري برخوردار بوده و در نهايت تا حدود 25/0 تا 3/0 در امتداد سرريز بالا تر ازسطح زمين قرار گيرد. سيمها بايد به پايه ها محکم بسته شوند و توري سيمي بايد کاملا عمود بر پايه ها قرار گيرد . اگر بخش فوقاني توري سيمي دقيقا هم تراز با پايه مرکزي سرريز باشد . بهترين حالت از نظر پخش آب و توزيع يکنواخت آن به دست مي آيد. بنابراين تاج سرريز به صورت مسطح ساخته ميشود تا آب به صورت کاملا يکنواخت بر روي آن پخش شود . پس از نصب توري به بدنه صلب سد، در سراب سد شاخ  و برگ گياهان محلي را به بدنه سد متصل مي کنند تا از اين طريق استهلاک انرژي جريان افزايش يابد. پشت شبکه هاي ياد شده با خاک پر و متراکم مي شود و شيب آنها حداقل بايد 1:2 يا 50 درصد با شد. جهت حفاظت پاياب سازه در مقابل نيروي ناشي از ريزش آب از سرريز مي توان با قرار دادن تخته سنگها در پشت تاج سرريز ، سبب محافظت آن در برابر نيروي آب شد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد