شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب-پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

براي احداث سدهاي چپري يکسري پايه هاي چوبي با طولي در حدود 1 تا 5 متر را در عرض آبراهه در زمين فرو مي کنند ، به طوري که فاصله بين تيرها در هر رديف 30 تا 40 سانتيمتر مي باشد. چوب هر يک از گونه هاي درختان و يا گياهان مانند توسکاAlnus، بيدSalix  و صنوبرPopulus را مي توان به عنوان پايه مورد استفاده قرار داد . در مرحله بعد براي کامل کردن بدنه سد فضاي بين تيرها را با شاخه هاي انعطاف پذير درختاني مثل بيد Salix  و صنوبر  Populus  پر کرده و آنها را مانند کلافي در لابه لا ي تيرها به هم مي بافند، به طوري که انتهاي شاخه هي به هم بافته شده حاشيه دو طرف سازه بايد حداقل 30 سانتيمتر در کناره هاي آبراهه فرو رود . براي استحکام بيشتر نيز بهتر است تا ارتفاع سرريز در پشت چپري خاکريزي شود.

با توجه به طبقه بندي کلاسهاي فرسايش ، براي الويت بندي استفاده از سازه ها در تثبيت مکانيکي آبراهه ها ، مي توان از اين نوع سازه هاي ارزان قيمت براي آبراهه هاي رتبه اول و يا دامنه هاي زير حوزه هاي که عامل رواناب سطحي علت اصلي فرسايش است.، استفاده نمود. بر اساس بررسي نقشه اشکال فرسايش منطقه مورد مطالعه و نيز نتايج برآورد ميزان فرسايش ، محلهاي مناسب جهت احداث اين سازه در حوزه آبخيزشیرین آب در محل فرسايش هاي شياري و آبراهه اي مي باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد