پایان نامه رشته جغرافیا-شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– بوته کاري

 

در نقاطي که امکان کشت مستقيم بذر به علت محدوديتهاي بارندگي و درجه حرارت وجود ندارد، از عمليات بوته کاري استفاده مي شود. به طوري که ابتدا بذر گياهان را در خزانه کشت کرده و. پس از طي کردن مراحل اوليه رشد، گياه را در حالت تکامل يافته به عرصه انتقال مي دهند. در کشور ما بوته کاري بيشتر در مورد دو گونه اسفناج وحشي و تاغ انجام مي شود.

استفاده اين شيوه بيشتر در پروژه هاي بيابان زدايي کاربرد فراواني دارد و با توجه به شرايط طبيعي منطقه مورد مطالعه ، استفاده از اين روش در يک مورد خاص قابل تامل مي باشد و آن مورد در واقع به کارگيري بوته گياهاني است که با دارا بودن سيستم ريشه اي توسعه يافته و مستحکم ، توانايي حفاطت از خاک ديواره هاي جانبي آبراهه هاي اصلي را داشته باشند. به اين شکل ذرات خاک استحکام بيشتري يافته و اذت جهت جدا شده انها نيروي تنش برشي بيشتري لازم مي گردد، اين مسئله باغث مي شود که لااقل در دبي هاي پايه ميزان فرسايش کاهش يابد. با توجه به ميزان به بارندگي اين حوزه ضرورتي جت استفاده از بوته گياهان وجود ندارد، زيرا که عملا هزينه بوته کاري به مراتب بالار از ساير شيوه هاي مبارزه بيولوژيک مي باشد.

 

2-1-5-درختکاري

 

يکي از روشهاي موسوم در کنترل بيولوژيکي فرسايش، عمليات درختکاري مي باشد. در اين شيوه با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي ، خاک و نيز تنوع طبيعي گونه هاي موجود ، مقاومترين گونه ها شناسايي و جهت عمليات درختکاري پيششنهاد مي شوند. در محدوده مطالعاتي الگوي پراکنش زماني پراکنش باران منظم نمي باشند. به طوري که ضريب تغييرات بارش به اندازه اي است که ريسک اطمينان به ريزشهاي جوي را بالا برده است، از اينرو لازم است که در انبخاب گونه هاي درختچه اي و درختي منطقه دقت لازم را مبذول داشت.

 

در محدوده طرح امکان درختاري با گونه هاي مثمر و رطوبت پسند در حاشيه مسيلهاي مي تواند به عنوان ابزاري مناسب در داستاي رسيدن به دو هدف زير به کار گرفته شود:

از سويي عمل درختکاري سبب کنترل فرسايش کناري شده و از سويي ديگر با ايجاد مناظر مناسب، جاذبه هاي گردشگري منطقه را افزايش مي دهد. در عين حال جهت افزايش ضريب زبري بستر، کاهش سرعت آب و بثبيت پروفيل طولي آبراهه ،عمليات کشت قلمه هاي زرد بيد، صنوبر و زرشک د رکف بستر آبراهه در محدوده آبراهه هاي اصلي زير حوزه هاي منطقه پيشنهاد مي گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد