دانلودپایان نامه ارشد رشته جغرافیا-فرسايش حركتهاي توده‌اي

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در يك طبقه بندي كلي انواع مدل‌هاي مورد استفاده به پنج دسته تقسيم مي‎شوند:

1ـ مدل‌هاي تجربي[1] : اين مدل‌ها بر اساس مشاهده و اندازه‎گيري و برقراري روابط بين عوامل مختلف توسعه يافته‎اند و تنها در شرايطي كه بر اساس آن شرايط تهيه شده‎اند جواب منطقي مي‎دهند و در شرايط جديد بايد واسنجي شوند.

 

2ـ مدل‌هاي مفهومي[2] : اين مدل‌ها براساس رابطه پيوستگي آب و رسوب توسعه مي‎يابند. عوامل اين مدل‌ها هم به صورت متوسط بيان مي‎شوند و تغييرات مكاني در آنها تا حدودي در نظر گرفته مي‎شود.

 

3ـ مدل‌هاي فيزيكي[3] : در اين مدل‌ها قوانين فيزيكي حاكم بر فرآيندها مثل قانون بقاي جرم و قانون بقاي انرژي به‌كار گرفته مي‎شوند. واكنش‌هاي بين عوامل مختلف به طور دقيق در نظرگرفته شود و تغييرات مكاني و زماني مورد توجه است. در اين مدل‌ها معمولاً فرايندهاي طبيعي در آزمايشگاه شبيه‎سازي شده و بعد از بررسي به طبيعت تعميم داده مي‎شوند.

 

4ـ مدل‌هاي رياضي[4]: اين مدل‌ها سعي مي‎كنند روابط بين عوامل مختلف دخيل در فرسايش و رسوب را با روابط رياضي توجيه كنند. با پيشرفت تكنولوژي و انجام محاسبات پيچده اين مدل‌ها توسط كامپيوتر، استفاده از اين مدل‌ها رو به افزايش است.

 

5ـ مدل‌هاي آماري[5] : اين مدل‌ها با بررسي روابط بين عوامل مختلف عواملي را كه همبستگي بيشتري با فرآيند فرسايش و رسوب داشته انتخاب و در يك سطح معني‎داري مطلوب محاسبات را انجام مي‎دهد و ساير عوامل حذف مي‎شوند.

[1] – Empirical Models

[2] – Conceptual Models

Physical Based Models – [3]

Mathematical Based Models – [4]

Statistical Models – [5]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد