دانلودپایان نامه-فرسايش حركتهاي توده‌اي

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

برآورد فرسايش و رسوب

 

اندازه‌گيري و تعيين مقدار فرسايش و رسوب در يك حوزه آبخيز نسبتاً پيچيده و دستيابي به نتيجه دقيق پرهزينه مي‌باشد.  از طرف ديگر مقادير فرسايش و رسوب در بخش‌هاي مختلف يك حوزه آبخيز به دليل متغير بودن عوامل مؤثر در رخداد فرسايش و حمل رسوبات يكسان نيست، بنابراين در صورت وجود ايستگاه‌هاي اندازه‌گيري فقط مي‌توان مقدار متوسط رسوب‌دهي حوزه بالا دست ايستگاه را محاسبه نمود. در صورتي كه براي برنامه‌ريزي لازم است وضعيت فرسايش و عوامل مؤثر در رخداد و تشديد آن در نقاط مختلف يك حوزه آبخيز در دسترس باشد. با توجه به مشكلات بيان شده محققين تلاش نموده‌اند تا اقدام به ارائه روابط، فرمول‌ها و مدل‌هاي براي برآورد فرسايش رسوب نمايند.

 

بديهي است هر يك از روابط، روش‌ها و مدل‌ها كه نتيجه تلاش‌هاي تحقيقاتي انجام شده در نقاط مختلف جهان و حوزه‌هاي مختلف است به سادگي به دليل شرايط مختلف و عدم همساني آنها با شرايط محل آنها قابل تعميم به حوزه‌هاي آبخيز مشابه نمي‌باشد. در نتيجه براي استفاده از آنها ضرورت دارد از شرايط مناطق و يا مناطقي كه روابط، روش‌ها و يا مدل‌ها بر اساس آنها تبيين و ابداع شده‎اند به درستي آگاه بود. زيرا در غير اين صورت نتايج نمي‎تواند قابل اعتماد باشد. فرسايش نتيجه و حاصل تاثير متقابل مجموعه عواملي است كه بر حسب شرايط حاكم در يك منطقه موجب رخداد فرسايش مي‎شود به طوري كه ممكن است يك يا چند عامل به عنوان عامل اصلي و تعيين كننده در يك حوزه آبخيز باشد. بنابراين براي استفاده از مدل‌ها و روش‌هاي مختلف برآورد فرسايش رسوب به ويژه مدل‌ها و روش‌هاي تجربي لازم است علاوه بر شناخت شرايط و ضرايب و مقدار ثابت آنها، اطلاعات دقيقي از مشخصات و ويژگي‌هاي حوزه‎هاي آبخيز مورد مطالعه در دسترس باشد تا بر اساس آنها و با توجه به هدف مطالعات و امكانات موجود، مناسبترين روش يا مدل كه بيشترين تطبيق را با منطقه دارد انتخاب و به كار گرفته شود. بديهي است در صورت رعايت نكات مذكور مي‎توان مقدار فرسايش و يا رسوب يا حوزه آبخيز را برآورد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد