دانلودپایان نامه ارشد رشته جغرافیا-اندازه‌گيري رسوب

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بر اساس موقعيت جغرافيايي حوزه آبخيز رودخانه شیرین آب بر روي زون زمين‌شناسي زاگرس چين خورده يا زاگرس خارجي قرار گرفته است. اين واحد زمين‌شناسي كه كوههاي زاگرس را دربر دارد، در جنوب غربي ايران قرار داشته و به سمت شرق به گسل ميناب محدود مي شود، ساختار زمين‌شناسي آن ساده، ملايم و شامل مجموعه‌اي از رشته تاقديس‌هاي نزديك و به هم فشرده با سطح محوري معمولاً قائم و جهت محوري شمال غربي ـ جنوب شرقي است. رسوبات چين خورده اين منطقه متناوباً از آهك يا دولوميت همراه با مارن و مارن‌هاي آهكي بوده كه با چينه‌بندي متوسط لايه تا ضحيم لايه مشخص هستند. از نظر چينه شناسي متشل است از سازند آغاجاري و بخش لهبري بالايه‌هاي مارني و سيلتي قرمز تا قهوه‌اي رنگ تشكيل شده و لايه‌هاي ماسه سنگي كه از ضخامت كمتري نسبت به مارن‌ها و سيلتستون‌ها برخوردارند به صورت برجسته و كواستا در بين آنها مشاهده مي‌گردد. ضخامت بخش لهبري سازند آغاجاري حدود 1500 متر برآورد شده و سن آن پليوسن تعيين شده است.سازند بختياري که به صورت نواري در نواحي جنوب غربي تا جنوب گستره طرح مشاهده مي‌شود و به طور كلي شامل تناوبي از كنگلومراي توده‌اي مقاوم و عدسي‌هايي از ماسه سنگ‌هاي كنگلومرايي است كه به صورت ناهمساز بر روي سازندهاي قديمي‌تر يعني سازند آغاجاري قرار گرفته‌اند. همچنين نهشته‌ها و رسوبات كواترنر کهمجموعاً در آبخيز فوق‌الذكر 1/154 هكتار از عرصه آن را تشكيل مي‌دهند شامل رسوبات رودخانه‌اي كوهپايه اي و واريزه‌اي كوهرفتي است كه اشكال رسوبي ناشي از ريزش بلوكهاي سنگي آغاجاري و بختياري بر روي دامنه‌ها را نيز بايستي به آن افزود.

 

از نظر کاربري اراضي بيشترين سطح از محدوده اختصاص به اراضي مراتع و كمترين آن به اراضي صخره اي و سنگي اختصاص  دارد . وضعيت استفاده از اراضي در حال حاضر در اين زير حوزه ها در جدول شماره1-2 ارايه شده است. اين زير حوزه داراي 8 تيپ گياهي مي باشد که مشخصات هرکدام در جدول شماره1- 3 آورده شده است. همچنين تصوير رنگي کاذب مربوط به ماهواره لندست ETM+  در شکل شماره 1-3 آورده شده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد