برآورد رسوب دهي هر يك از زيرحوزه‌هاي سازگار با شرايط اقليمي ايران- پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

منطقه مورد مطالعه‌ جزيي از شيت  1:250000 دزفول به شماره NI -39 -13  مي باشد در اين مطالعه  از اطلاعات رقومي نقشه هاي  1:25000تهيه شده توسط سازمان نقشه برداري (از بلوک 66 به نام دزفول)  استفاده شده است.

 

1-3-2- انجام موارد ذيل با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:25000

 

  1-3-2-1- تقسيم بندي منطقه مورد مطالعه به واحد هاي هيدرولوژيك و غيرهيدرولوژيك

به منظور امكان شناخت بيشتر خصوصيات هيدرولوژي واحدهاي مختلف جهت اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و کنترل رسوب و امكان تعيين اولويت  وسهولت در تدوين برنامه زمانبندي در اجراي آنها، تقسيم بندي منطقه مطالعاتي به چند واحد هيدرولوژيكي مناسب، عملي اجتناب ناپذير است.

مناطق تالوگ و سردشت به  50  واحد هيدرولوژيكي  تقسيم شده‌است.که برخي از آنها از ترکيب زير  حوزه هاي بالادست تشکيل شده اند.

لازم به ذكر است در تقسيم بندي حوزه باتوجه به بازديد صحرايي و مشاهده خروجي‌هاي آبراهه‌هاي اصلي و وضعيت هيدرولوژيكي حوزه، بندهاي 2-2 ، 1-3، 1-4 (مناطق خسارت ديده، شكل زمين، و تراكم آبراهه‌ها) مدنظر قرار گرفتند. و به علت عدم وجود ايستگاه آب سنجي بند2-2 قابل توجه نبوده است.

  1-3-2-2-  رقومي كردن نقشه‌ها

در اين مطالعه  بعلت موجود بودن اطلاعات رقومي تهيه شده توسط سازمان نقشه برداري ، خطوط ميزان و شبكه آبراهه‌ها تنها  مورد بررسي قرار گرفته واصلاحات لازم انجام گرديد. و سپس ديجيتايز مرز حوزه‌ و زيرحوزه‌ها  بر اساس اين اطلاعات به روش   Screen Digitize  انجام و ويرايش گرديد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد