مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب و ارائه راهکارهای مناسب-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  استخراج اطلاعات خصوصيات فيزيكي منطقه

شرايط فيزيكي حوزه آبخيز روي ضريب رواناب و خصوصيات سيلابها و بيلان آبي حوزه تاثير فراواني دارد. عوامل متعددي از خصوصيات فيزيكي حوزه‌ در مطالعات مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد كه مهمترين آنها عبارتند از:  مساحت و محيط حوزه،  شكل حوزه،  تراكم آبراهه،  شيب متوسط، طول آبراهه اصلي و … اين پارامتر ها با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي 25000 : 1 سازمان نقشه برداري، انجام‌ عمليات‌ميداني‌ واستفاده‌ ازعكسهاي‌ هوايي‌‌ و با استفاده از قابليتهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (  GIS) در نرم‌افزارهاي  Ilwis  و Arcview  محاسبه گرديده است  نتايج حاصل در ادامه آمده است. جهت توليد مدل ارتفاعي رقومي از لايه خطوط ميزان و نقاط ارتفاعي  با پيكسل سايز 5 متر  وبه روش ميان يابي استفاده شده است.

 

1-3-3-1- مساحت و محيط زير حوزه ها

مساحت حوزه مهمترين عامل فيزيكي است كه دبي هاي حداكثر و همچنين فرم هيدروگراف سيلاب به آن بستگي دارد. جهت تعيين مساحت حوزه آبخيز با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي 25000 : 1 محدوده مورد مطالعه تعيين مي گردد. اين محدوده شامل خط الرسهايي است كه  كليه نزولات جوي در اين سطح به طرف نقطه اي موسوم به نقطه خروج آب متمايل مي شود.

 

1-3-3-2- تهيه مدل رقومي ارتفاع (DEM)‌

بايستي خاطر نشان كرد كه هر تبيين رقومي از تغييرات پيوسته مربوط به پستي و بلندي در فضا به مدل رقومي ارتفاع (DEM) مشهور است. مدلهاي رقومي ارتفاع به دو روش رياضي و تصويري ارائه مي‌شوند. در روشهاي تصويري نيز دو مدل نقطه‌اي و خطي وجود دارند.

در اين مطالعه بر اساس روش فاصله بورگفورس عمليات ميانيابي در فرمت رستري براي هر پيكسل بين دو خط تراز ارتفاعي صورت مي‌گيرد.

خروجي عمليات فوق بصورت يك نقشه رستري خواهد بود. در اين مطالعه بمنظور تهيهDEM، با توجه به كمترين فاصله بين خطوط توپوگرافي، دقت مطالعه و همچنين محدوديت حجم فايلها و زمان انجام محاسبات از پيكسلهاي 5 متري در نرم افزار Ilwis  استفاده گرديد.

 

1-3-3-3-  تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك توزيع سطح با ارتفاع

به منظور بررسي توزيع سطح حوزه نسبت به ارتفاع   نمودار آلتي متري استفاده مي‌شود. اين نمودار با استفاده از روش وزني و بر اساس درصد  مساحت و ارتفاع از سطح دريا، سطوح مختلف رسم مي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد