روشهاي تجربي سازگار با شرايط اقليمي ايران- پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك توزيع سطح با ارتفاع

به منظور بررسي توزيع سطح حوزه نسبت به ارتفاع   نمودار آلتي متري استفاده مي‌شود. اين نمودار با استفاده از روش وزني و بر اساس درصد  مساحت و ارتفاع از سطح دريا، سطوح مختلف رسم مي شود.

1-3-3-4- تهيه منحني تراكمي ارتفاع – سطح

براي نشان دادن نحوه توزيع ارتفاع نسبت به سطح حوزه از  منحني هيپسومتري استفاده مي‌شود. اين منحني با استفاده از روش وزني و بر اساس درصد تجمعي مساحت و ارتفاع از سطح دريا تهيه مي‌گردد. از جمله موارد كاربرد منحني هيپسومتري تعيين ارتفاع متوسط حوزه و استفاده از آن در روابط همبستگي عوامل جوي و ارتفاع مي باشد.

تهيه نقشه شيب از (DEM)

جهت‌ توليد نقشه‌ شيب‌ دراين‌مطالعه‌ ازمدل‌ارتفاعي‌ رقومي‌ (DEM)بااندازه سلول 5 متر استفاده‌شده‌است‌. درمطالعات‌ آبخيزداري‌ به‌ويژه  پروژه‌هاي‌ كنترل سيلاب‌، شيب‌ حوزه‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار مي‌باشد. مطالعات‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ بعضي‌ ازبخشهاي‌  مطالعاتي‌ پروژه‌ ازقبيل‌ فرسايش‌ ورسوب‌،كشاورزي‌، پوشش‌گياهي‌ وغيره براساس‌ شيب‌ وتوزيع‌آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. شيب حوزه همواره به عنوان يك عامل اصلي و مهم در مطالعات پايه محسوب مي‌گردد. با افزايش شيب سرعت حركت روان‌آبهاي حاصل از بارندگي نيز زيادشده و در فرسايش خاك مؤثر مي‌باشد.

 

1-3-3-6- كلاس بندي نقشه شيب

باتوجه‌ به‌ اهداف‌ مطالعه يعني كنترل سيل ‌و نظر ناظر فني پروژه  كلاس‌هاي‌ شيب‌ به‌ شرح زير انتخاب گرديد:

  • كلاس شيب صفر تا 2 درصد
  • كلاس شيب 2 تا 5 درصد
  • كلاس شيب 5 تا 8 درصد
  • كلاس شيب 8 تا 12  درصد
  • كلاس شيب 12 تا 20  درصد
  • كلاس شيب 20 تا 30  درصد
  • كلاس شيب 30 تا 60  درصد
  • كلاس شيب بيشتر از 60 درصد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد