رسوب دهي هر يك از زيرحوزه‌هاي سازگار با شرايط اقليمي ايران-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعيين ترتيب آبراهه‌هاي اصلي و فرعي

براي اطلاع از نحوه ارتباط انشعابات مختلف از رده‌بندي رودخانه‌ها استفاده مي‌شود. بطور كلي از رتبه‌بندي شبكه آبراهه‌اي مي‌توان از ميزان گسترش شبكه زهكشي حوزه آگاهي پيدا نمود . رده‌بندي‌هاي مختلفي براي آبراهه‌ها انجام شده كه روش استراهلر متداولترين آنهاست. در اين مطالعه نيز از روش استراهلر (STRAHLER ) دررتبه‌بندي آبراهه‌ها استفاده شده است. در اين روش آبراهه‌‌هاي اوليه بدون انشعاب با شماره يك مشخص شد از پيوستن دو آبراهه شماره يك، آبراهه شماره دو بوجود مي‌آيد و دو آبراهه درجه دو نيز آبراهه درجه سه را تشكيل مي‌دهند والي‌آخر

برآورد زمان‌ تمركز

زمان‌تمركز (Tc)كه يكي از پارامترهاي فيزيكي مهم يك حوزه مي‌باشد، مدت‌ زماني‌ است‌كه‌ يك‌  قطره‌ آب‌ خود را از دورترين ‌نقطه ‌حوزه ‌به ‌محل‌ خروجي‌ برساند  حداكثر جريان سيلاب در يك حوزه آبخيز برابر مدت زمان تمركز مي‌باشد و انتخاب باران طرح بر اساس مدت زمان تمركز صورت مي‌پذيرد. بنابراين محاسبه زمان تمركز و برآورد دقيق آن از ضروريات مي‌باشد.

براي‌  برآورد‌ اين‌ پارامترها روابط تجربي ‌متعددي ‌پيشنهاد شده‌است ‌كه ‌برخي ‌ازآنها دراين‌ مطالعه‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد.

 

–  پروفيل‌ طولي‌و شيب‌ آبراهه‌ اصلي‌

رودخانه يا مسيلي كه تمامي رواناب توليد شده در سطح حوزه از طريق آن تخليه مي شود، رودخانه يا آبراهه اصلي ناميده مي شود. پس از مشخص شدن آبراهه اصلي حوزه و نيز هريك  از زيرحوزه هاي منطقه مورد مطالعه پروفيل طولي آنها ترسيم و شيب خالص و ناخالص آنها تعيين گرديد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد