برآورد رسوب دهي هر يك از زيرحوزه‌هاي مورد مطالعه سازگار با شرايط اقليمي ايران-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– ارتفاع متوسط وزني

ارتفاع متوسط وزني حوزه و هر يك از زيرحوزه ها برآورد و در ستون  پنجم جدول شماره (2-40) ارائه شده است.

 

2-3-5-2- ارتفاع‌ ميانه‌

با استفاده از نمودارهاي هيپسومتري تهيه شده، رقم ارتفاعي مربوط به 50 % مساحت تجمعي برآورد و بعنوان ارتفاع ميانه هر زيرحوزه محاسبه و درستون هفتم جدول شماره (2-40) آورده شده است.

 

2-3-5-3- ارتفاع‌ متوسط مستقيم‌

ارتفاع متوسط مستقيم جهت هر زيرحوزه تعيين و در ستون ششم جدول  شماره (2-40) آورده شده است.

 

2-3-5-4- ارتفاع‌ بيشترين فراواني(نماي ارتفاعي)

بلندترين ستون مربوط به نمودارآلتيمتري مشخصه نماي ارتفاعي حوزه است.

تهيه نقشه شيب از (DEM)

نقشه شيب با توجه به توضيحي که در فصل يک آمده تهيه گرديد.

 

2-3-5-6- كلاس بندي نقشه شيب

باتوجه‌ به‌ اهداف‌ مطالعه يعني كنترل سيل ‌ونظر ناظر فني پروژه كلاس‌هاي‌ شيب‌ به‌ شرح زيرانتخاب گرديد:

  1. كلاس شيب صفر تا 2 درصد
  2. كلاس شيب 2 تا 5 درصد
  3. كلاس شيب 5 تا 8 درصد
  4. كلاس شيب 8 تا 12  درصد
  5. كلاس شيب 12 تا 20  درصد
  6. كلاس شيب 20 تا 30  درصد
  7. كلاس شيب 30 تا 60  درصد
  8. كلاس شيب بيشتر از 60 درصد

 

2-3- 5-7- تعيين مساحت كلاسهاي شيب حوزه و زيرحوزه‌ها

جدول‌   شماره (‌2-41) وشكل شماره (2-78) نشان‌ دهنده‌ وضعيت‌ توزيع‌ شيب‌ حوزه بالادست رودخانه شیرین آب مي باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد